Kalender 2022

Deze kalender geeft een overzicht van de bijeenkomsten die vanuit het convenant worden georganiseerd.

Tijdens de kennissessies staat aansluiting bij de wensen en behoeften van verzekeraars centraal. De verschillende geledingen kunnen hiervoor een inhoudelijk thema aandragen bij de stuurgroep.

In de productsessies wordt verdieping van kennis aangeboden door implementatie van de producten (mogelijk) te combineren met thema's en de due diligence-stappen.

Verzekeraars hebben vertrouwelijke gesprekken met elkaar tijdens de intervisiesessies over waar hun dilemma’s zijn en welke keuzes zij moeten maken.

Daarnaast staan er informatiebijeenkomsten in de jaarplanning.

Aanmelden

Per bijeenkomst wordt de doelgroep bepaald die gericht een uitnodiging ontvangt. Het is daarom niet mogelijk via deze webpagina je aan te melden voor iedere bijeenkomst.


Kalender 2022

Januari  
 11, 12 en 19 januari Intervisiesessies.
   
 Februari  
 1 februari

Intervisiesessie.

   
April   
 6, 7 en 12 april Intervisiesessies.
 13 en 14 april Informatiebijeenkomsten i.v.m. de oorlog in Oekraïne (niet georganiseerd door het convenant).
 20 april Intervisiesessie.
 21 april Productsessie over de themakaders. Kijk de sessie terug.
   
Mei   
9 mei Vragenuur monitoring (inloop: aanmelden niet nodig).
   
Juni  
16 juni Kennissessie over Biodiversiteit. Kijk de sessie terug.
23 juni Informatiebijeenkomst over opkomende wetgeving en het convenant. Kijk de sessie terug.
29 juni Productsessie over Transparantie. Kijk de sessie terug.
   
Juli  
5 en 7 juli  Intervisiesessies.
12 juli Vragenuur monitoring (inloop: aanmelden niet nodig).
13 en 18 juli Intervisiesessies.
   
September  
8 september, 10:00 - 11:00 Kennissessie over ‘Dilemma's rondom de energietransitie | Mogen we de Oeigoeren en Congolezen de rekening laten betalen van onze duurzaamheidsambities?’ 


Oktober  
 4 oktober, 13:00 - 14:00 (locatie n.t.b.)  Kennisssessie IMVO wetgeving. Aanmelden via deze link.
11 oktober
 Intervisiesessie.
 n.t.b. Intervisiesessie.


November
n.t.b.
Productsessie Themakader Gender
14 november, 14.00 - 15.00 Productsessie over Herstel & Verhaal.


December  
n.t.b. Kennissessie Tech & Mensenrechten