Kalender 2023

Deze kalender geeft een overzicht van de bijeenkomsten die vanuit het convenant worden georganiseerd, en andere belangrijke data.

Tijdens de kennissessies staat aansluiting bij de wensen en behoeften van verzekeraars centraal. De verschillende geledingen kunnen hiervoor een inhoudelijk thema aandragen bij de stuurgroep.

In de productsessies wordt verdieping van kennis aangeboden door implementatie van de producten (mogelijk) te combineren met thema's en de due diligence-stappen.

Verzekeraars hebben vertrouwelijke gesprekken met elkaar tijdens de intervisiesessies over waar hun dilemma’s zijn en welke keuzes zij moeten maken.

Daarnaast staan er informatiebijeenkomsten in de jaarplanning.

Aanmelden

Per bijeenkomst wordt de doelgroep bepaald die gericht een uitnodiging ontvangt. Het is daarom niet mogelijk via deze webpagina je aan te melden voor iedere bijeenkomst.


Kalender 2023

Juni  
26 juni Start monitoring hoor en wederhoor periode
n.t.b. Intervisiesessies
Juli  
 4 juli Afsluiting convenant
24 juli Sluiting monitoring hoor en wederhoor periode