Over dit convenant

De Nederlandse schade- en levensverzekeraars beheren voor hun verzekerden inmiddels zo’n 500 miljard Euro. Een groot deel daarvan wordt belegd in aandelen, in leningen aan overheden en bedrijven en in onroerendgoed. Een deel daarvan wordt buiten Nederland belegd. We willen niet alleen dat dit veilig is en rendeert, maar ook dat het verantwoord is belegd. Met dit convenant ontstaat de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en problemen in de keten te voorkomen en aan te pakken.

Met dit convenant sluit de Nederlandse verzekeringssector als eerste ter wereld binnen deze sector, een bredere en ambitieuzere overeenkomst die zich inzet voor thema’s op het gebied van zowel milieu en sociale omstandigheden als ondernemingsbestuur. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en gaat zich daarnaast inzetten voor o.a. dierenrechten.