Nieuws

Kees Vendrik nieuwe voorzitter verzekeringsconvenant

29-11-2021

Drs. Kees Vendrik is de nieuwe voorzitter van het internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector. In het convenant werken verzekeraars, ngo’s en de overheid samen om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur en schendingen op deze thema’s tegen te gaan.

Werkgroep Biodiversiteit start engagementtraject sojateelt

18-08-2021

De werkgroep rond het jaarthema biodiversiteit staat in de startblokken voor een collectief engagementtraject met drie bedrijven die vlees en zuivel verwerken. Het doel is een bijdrage te leveren aan het stoppen van ontbossing in Brazilië als gevolg van de sojateelt.

Handreiking ‘Transparantie over engagement’

07-07-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over transparantie bij engagement. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Handreiking ‘Transparantie over acties na melding van ernstige misstanden’

05-07-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht met handvatten hoe verzekeraars transparant kunnen zijn over genomen acties na melding van ernstige misstanden. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Monitoring uitgebreid met hoor en wederhoor

29-06-2021

De jaarlijkse monitoring is gestart en verzekeraars en convenantspartijen hebben de antwoorden op de vragen uit de eerste ronde inmiddels opgestuurd. Er is dit jaar een nieuwe fase toegevoegd aan de monitoring: hoor en wederhoor.

Werkgroep zet met convenantspartijen eerste stappen in ‘Toegang tot Medicijnen’

23-06-2021

Het jaarthema 2020 ‘Toegang tot Medicijnen’ is afgerond en de werkgroep kijkt positief terug op het traject. Partijen binnen het convenant hebben veel met en van elkaar geleerd en samengewerkt. Met enkele farmaceuten is een intensieve dialoog gevoerd en op sommige vlakken lijken de farmaceuten in beweging te komen. Het is echter ook duidelijk dat er nog veel moet gebeuren op het thema en dat engagement een proces is van lange adem.

Positieve voorbeelden van verzekeraars en beleggers rond transparantie over ESG

22-06-2021

Transparantie en rapportage zijn belangrijke onderdelen van het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector. De Werkgroep Transparantie van het convenant heeft een lijst met inspirerende voorbeelden opgesteld.

Handreiking ‘Zinvolle prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid’

18-05-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht met prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Handreiking ‘Rapporteren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)’

11-05-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het rapporteren over de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het is een handreiking in een serie over transparantie.

Handreiking ‘Prioriteiten stellen in ESG-due diligence’

11-05-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het stellen van prioriteiten in het ESG-due diligence-proces. Het is de eerste handreiking in een serie van negen die bijdraagt aan transparantie.