Nieuws

Terugblik webinar Kinderrechten

16-12-2020

Recent vond de tweede sessie plaats in de serie webinars over de IMVO-themakaders van het verzekeringsconvenant, dit keer over het thema Kinderrechten. Het is een product van alle convenantspartijen van de verzekeringssector.

Terugblik webinar Dierenwelzijn

16-12-2020

De derde sessie in de reeks van de IMVO-themakaders in het verzekeringsconvenant stond in het teken van Dierenwelzijn. Dit themakader is een product van alle. Hierin zijn relevante richtlijnen, internationaal erkende principes en internationale verdragen meegenomen.

Terugblik webinar Klimaat en Energietransitie

08-12-2020

Onlangs vond het eerste webinar plaats over de speciaal ontwikkelde raamwerken die handvatten bieden voor het ontwikkelen van thematisch beleggingsbeleid binnen de verzekeringssector. De eerste sessie stond in het teken van Klimaat en Energietransitie.

Monitoringsrapport zet aan tot actie

04-12-2020

De Stuurgroep van het Internationaal MVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het tweede Monitoringsrapport. De Stuurgroep spreekt haar commitment uit voor het behalen van doelstellingen van het convenant en blijft werken aan de focus en prioritering van de verschillende aandachtsgebieden van het convenant.

Herstel en Verhaal in de praktijk: een kwestie van een lange adem

08-10-2020

Een lange adem, vasthoudend zijn én samenwerken: dat is de basis voor het doen slagen van Herstel en Verhaal, ofwel ‘Access to Remedy’. Herstel en verhaal is een van de drie pijlers van de internationale richtlijnen van de VN, de United Nations Guiding Principles (UNGP’s) die centraal stond tijdens de derde casussessie van het IMVO-convenant Verzekeringssector.

FNV stopt deelname in convenant verzekeringssector

04-09-2020

Vakbond FNV is gestopt met deelname aan het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector.

Terugblik themabijeenkomst ‘Access to medicine’

23-06-2020

‘Gezondheid’ is het thema voor 2020 van het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector. In het bijzonder is er aandacht voor de ‘toegang tot betaalbare medicijnen’. Tijdens een themabijeenkomst in juni werd stilgestaan bij de ‘Access to Medicine Index’, die meerdere financiële instellingen gebruiken om na te gaan of en hoe geneesmiddelenfabrikanten de toegang tot medicijnen mogelijk maken voor mensen in lage- en middeninkomenslanden.

IMVO-convenant Verzekeringssector deelt themakaders verantwoord ondernemen

18-06-2020

De verzekeraars, overheid, NGO’s en vakbonden, verenigt in het IMVO-convenant Verzekeringssector, hebben vijf raamwerken ontwikkeld voor thema’s rond milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. In deze themakaders zijn relevante internationale wet- en regelgeving, tips en andere ondersteuning bijeen gebracht die een verzekeraar kan hanteren bij het beleggen in risicovolle sectoren.

Kleine en middelgrote verzekeraars op koers

28-02-2020

In de zomer van 2018 ondertekenden het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland het IMVO Convenant Verzekeringssector. Het convenant is bindend voor alle aangesloten verzekeraars

NGO-expertiselijst ontsluit lokale kennis en netwerken voor verzekeraars

03-12-2019

Het Convenant Verzekeringssector richt zich op het voeren van internationaal verantwoord beleggingsbeleid door verzekeraars, waarbij het gaat om het zoveel mogelijk voorkomen, beperken en zo nodig herstellen van eventuele negatieve impact op mens, dier en milieu.