Nieuws

Werkgroep zet met convenantspartijen eerste stappen in ‘Toegang tot Medicijnen’

23-06-2021

Het jaarthema 2020 ‘Toegang tot Medicijnen’ is afgerond en de werkgroep kijkt positief terug op het traject. Partijen binnen het convenant hebben veel met en van elkaar geleerd en samengewerkt. Met enkele farmaceuten is een intensieve dialoog gevoerd en op sommige vlakken lijken de farmaceuten in beweging te komen. Het is echter ook duidelijk dat er nog veel moet gebeuren op het thema en dat engagement een proces is van lange adem.

Positieve voorbeelden van verzekeraars en beleggers rond transparantie over ESG

22-06-2021

Transparantie en rapportage zijn belangrijke onderdelen van het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector. De Werkgroep Transparantie van het convenant heeft een lijst met inspirerende voorbeelden opgesteld.

Handreiking ‘Zinvolle prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid’

18-05-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht met prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Handreiking ‘Rapporteren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)’

11-05-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het rapporteren over de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het is een handreiking in een serie over transparantie.

Handreiking ‘Prioriteiten stellen in ESG-due diligence’

11-05-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het stellen van prioriteiten in het ESG-due diligence-proces. Het is de eerste handreiking in een serie van negen die bijdraagt aan transparantie.

Vijf vragen aan… Jade Boersma

10-05-2021

Jade Boersma is sinds 15 april beleidsmedewerker internationaal MVO bij de SER voor de internationaal MVO-convenanten in de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Terugblik webinar Landrechten

29-03-2021

De laatste sessie in de reeks van de internationaal MVO-themakaders in het verzekeringsconvenant stond in het teken van Landrechten. Dit themakader is een product van alle convenantspartijen van de verzekeringssector en vormt een raamwerk van de internationale standaarden die aan het thema gelinkt zijn en hoe beleggers hiermee om kunnen gaan.

Terugblik webinar Controversiële Wapens en Wapenhandel

18-03-2021

De vierde sessie in de reeks van de internationaal MVO-themakaders in het verzekeringsconvenant stond in het teken van controversiële wapens en wapenhandel met hoog-risicolanden. Dit themakader is een product van alle convenantspartijen van de verzekeringssector en vormt een raamwerk van de internationale standaarden die aan het thema gelinkt zijn en hoe beleggers hiermee om kunnen gaan.

Terugblik webinar kick-off jaarthema ‘Biodiversiteit’

25-02-2021

Onlangs organiseerden de partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector een informatieve startbijeenkomst over het jaarthema van 2021: biodiversiteit. Het webinar is terug te zien en de presentaties te raadplegen.

Tweede jaarrapportage internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

11-02-2021

In het tweede jaar van het Convenant hebben verzekeraars, de overheid en maatschappelijke organisaties de mouwen opgestroopt om de doelstellingen van het Convenant na te streven. Het was een jaar waarin veel werk is verzet.