Nieuws

Eindevaluatie IMVO-convenant verzekeringssector

18-01-2024

Het IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft in het laatste anderhalf jaar stappen vooruit gezet op verschillende punten. Tegelijkertijd is het ambitieniveau waarmee het convenant startte nog niet behaald en zijn de gemaakte afspraken nog niet allemaal nagekomen.

Implementatie afspraken verzekeringsconvenant centraal

03-07-2023

Het optimaal inzetten van de bestaande instrumenten in het IMVO-convenant voor de verzekeringssector stond in 2022 centraal blijkt uit de jaarrapportage die vandaag is gepubliceerd. Het convenant heeft als doel om verzekeraars te helpen bij het praktisch toepassen van de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), bijvoorbeeld om betrokkenheid bij kinderarbeid of natuurschade te voorkomen of te herstellen.

Mensenrechtenverdedigers onder druk

22-06-2023

Het wordt steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Verzekeraars kunnen hier verantwoordelijkheid nemen door er aandacht aan besteden in hun risico-analyses en gezamenlijk op te trekken in hun vragen aan vermogensbeheerders.

Biodiversiteit van belang voor verzekeraars

17-05-2023

Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector publiceerde onlangs het KPI-raamwerk over de verduurzaming van sojaproductie bij grote voedselproducenten. Daarmee werd het jaarthema biodiversiteit van het convenant afgesloten. Sanne van Keulen van Natuur & Milieu ligt aan de hand van drie vragen het belang van biodiversiteit voor verzekeraars uit en wat het jaarthema heeft opgeleverd.

Convenant helpt bij voorbereiding op CSRD door verzekeraars

17-05-2023

Rond de dertig deelnemers aan het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector deden mee aan een rondetafelgesprek over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), transparantie en de afspraken uit het verzekeringsconvenant. Zij wisselden kennis, dillema’s en voorbeelden uit. De deelnemers waren het erover eens dat het belangrijk is vroegtijdig te starten met de voorbereidingen voor de CSRD.

KPI-raamwerk verduurzaming sojaproductie bij grote voedselproducenten

24-03-2023

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Biodiversiteit engagementgesprekken gevoerd met drie grote voedselproducenten, te weten Danone, Nestlé en Unilever. Het thema van het engagement was biodiversiteit met een speciale focus op ontbossing door sojaproductie. Het leidde tot Key Performance Indicators hoe de bedrijven werken aan verduurzaming van sojaproductie.

Voedseltransitie speelt sleutelrol in verduurzaming

16-02-2023

Onlangs organiseerde het Verzekeringsconvenant een kennissessie over het Nederlands en Europees voedselbeleid. Experts vanuit de verzekerings- en pensioenwereld en de overheid ontmoetten elkaar om te praten over de voedseltransitie en de relatie met de financiële sector.

Jaarbijeenkomst inspireert partijen om laatste halfjaar aan te pakken

13-02-2023

Tijdens de jaarbijeenkomst van het IMVO-Convenant voor de verzekeringssector deelden verzekeraars hun dillema’s en successen om de zes due diligence-stappen te implementeren. De partijen gingen ook in op de resultaten van het monitoringsrapport, de toekomst en hoe samenwerking met maatschappelijke partijen van toegevoegde waarde is om risico’s in de portefeuille aan te pakken.

Vierde monitoringsrapport verschenen

22-12-2022

De Stuurgroep van het IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het vierde rapport van de Monitoringscommissie.

Verzekeraars kunnen stappen nemen om gendersensitief te zijn

05-12-2022

Het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector publiceerde onlangs het themakader Gendergelijkheid. Andrea van Kampen van ONVZ heeft hieraan meegewerkt. Ze licht aan de hand van drie vragen het belang toe van gendergelijkheid en gaat in op de misstanden rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, waaronder gendergelijkheid.