Nieuws

Derde jaarrapportage internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

17-05-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector hebben in het derde convenantsjaar hard gewerkt om de afspraken van het convenant te realiseren. In de jaarrapportage staat hoe de verschillende partijen hier samen aan hebben gewerkt en hoe zij met positieve energie richting de eindstreep gaan.

Beleggingsraamwerk controversiële wapens en wapenhandel geactualiseerd

20-04-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben het ESG-beleggingsraamwerk voor het thema controversiële wapens en wapenhandel met hoogrisicolanden geactualiseerd. Het raamwerk is een hulpmiddel voor verzekeraars om aan de slag te gaan met themaspecifiek beleggingsbeleid en bevat nu ook de meest recente ontwikkelingen.

Beleggingsraamwerk biodiversiteit gepubliceerd

31-03-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben een ESG-beleggingsraamwerk voor het thema biodiversiteit opgesteld. Dit raamwerk biedt handvatten voor verzekeraars om zogenoemde due diligence (gepaste zorgvuldigheid) uit te kunnen voeren op hun beleggingsportefeuille. Het document is ook beschikbaar in het Engels.

Herkennen en aanpakken van mensenrechtenrisico’s in de particuliere beveiligingssector door financiële instellingen

30-03-2022

Particuliere beveiligingsbedrijven zijn vaak actief in hoogrisicogebieden. Hiermee gaan grote mensenrechtenrisico’s gepaard, die vaak over het hoofd worden gezien in screening en risicoanalyses. Recent organiseerde PAX en Achmea Investment Management samen met het Convenant IMVB Pensioenfondsen hierover een webinar. Diverse experts gaven informatie en aanbevelingen over hoe pensioenfondsen risico's in de private beveiligingssector kunnen identificeren, voorkomen en mitigeren. De opname van het webinar, aanbevelingen en praktische documenten zijn nu beschikbaar.

Beleggingskader dierenwelzijn geactualiseerd

21-03-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector ontwikkelden medio 2020 een beleggingskader voor het thema dierenwelzijn. Recent is het beleggingskader geüpdatet om de actualiteit rondom dit thema te verwerken. Het kader is een hulpmiddel voor verzekeraars om aan de slag te gaan met themaspecifiek beleggingsbeleid.

Update beleggingsraamwerk thema klimaat en energie

16-03-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben het themakader klimaatverandering en energietransitie geactualiseerd. Het themakader is een hulpmiddel voor verzekeraars, zodat zij een verantwoord beleggingsbeleid rond het thema klimaat en energie kunnen ontwikkelen en implementeren.

UNGP Framework helpt verzekeraars met integratie mensenrechten in beleid

09-03-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het UNGP Reporting Framework voor individuele verzekeraars. Deze gaat in op de inhoud van het Framework, biedt handvatten voor het gebruik en geeft tips en praktijkvoorbeelden.

Duurzaamheid komt niet zomaar uit de lucht vallen

01-03-2022

Verzekeraars en pensioenfondsen zijn vanuit beide internationaal MVO-convenanten gezamenlijk betrokken bij een collectief engagementtraject, gericht op het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit. Tijdens een veldbezoek aan een biologische boerderij ontstonden er inspirerende gesprekken tussen financiële instellingen, de overheid, de wetenschap, ngo’s en boer Jan Wieringa. Een uitgebreid verslag is beschikbaar.

Jaarbijeenkomst: All finance is impact finance

23-02-2022

Afgelopen januari vond de jaarbijeenkomst van het Convenant IMVB Verzekeringssector plaats. Daarbij keken de aanwezigen terug op de behaalde resultaten blikten ze vooruit op de agenda van de resterende 1,5 jaar. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is beschikbaar.

Derde monitoringsrapport verschenen

21-12-2021

De Stuurgroep van het internationaal MVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het derde rapport van de Monitoringscommissie.