Nieuws

Vierde monitoringsrapport verschenen

22-12-2022

De Stuurgroep van het IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het vierde rapport van de Monitoringscommissie.

Verzekeraars kunnen stappen nemen om gendersensitief te zijn

05-12-2022

Het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector publiceerde onlangs het themakader Gendergelijkheid. Andrea van Kampen van ONVZ heeft hieraan meegewerkt. Ze licht aan de hand van drie vragen het belang toe van gendergelijkheid en gaat in op de misstanden rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, waaronder gendergelijkheid.

Handreiking ‘Herstel en Verhaal’ toegelicht in webinar

24-11-2022

Wat kunnen verzekeraars doen om toegang tot ‘Herstel en Verhaal’ te bevorderen wanneer bedrijven waarin zij beleggen negatieve impact hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen? Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector organiseerde onlangs een kennissessie hierover, die nu is terug te kijken.

Gevolgen IMVO-wetgeving voor verzekeraars

14-10-2022

Met de komst van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive is Europese wetgeving op het gebied van IMVO in ontwikkeling. Daarnaast is de Nederlandse overheid bezig met het formuleren van de nationale inzet. Hoe gaat dit de verzekeringssector raken en hoe bereiden verzekeraars zich voor? De kennissessie hierover is nu terug te kijken.

Duurzame transitie voedselsysteem nodig om impact op mens, dier en milieu te verminderen

30-09-2022

Het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector publiceerde onlangs een update van het themakader Dierenwelzijn. Nienke van der Veen van World Animal Protection gaat aan de hand van drie vragen in op het belang van dierenwelzijn en pleit voor een bredere blik op de huidige stikstofcrisis.

Sociale risico’s energietransitie

20-09-2022

Verzekeraars zijn actief bezig met de energietransitie. De winning van de grondstoffen die hiervoor nodig zijn, gaat echter gepaard met verschillende sociale en milieuproblemen. Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector organiseerde onlangs een kennissessie over de sociale ESG-risico’s, die nu is terug te kijken.

Tool ‘Herstel en verhaal binnen verantwoord beleggen’

22-08-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een tool uitgebracht over ‘herstel en verhaal’, stap 6 van het due diligence-proces. De tool gaat in op wat verzekeraars kunnen doen om toegang tot herstel en verhaal voor benadeelden te bevorderen, wanneer bedrijven waarin zij beleggen negatieve impact hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen.

Leeswijzer voor handreikingen transparantie

02-08-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft verschillende handreikingen uitgebracht over transparantie. Deze zijn nu samengevat in een compacte leeswijzer.

Transparant zijn doe je zo maar niet

18-07-2022

Hoe rapporteer je als bedrijf over je due diligence-proces? In welke mate biedt je transparantie? Welke dilemma’s kom je tegen? Deze vragen stonden centraal in een productsessie over transparantie die het convenant onlangs organiseerde. Onder leiding van Kees Vendrik (voorzitter van het convenant), gingen Bram Joanknecht (Oxfam Novib), Madelon Moorlag (Klaverblad) en Ronald Vermeulen (Achmea) hierover in gesprek. De sessie en de slides zijn terug te kijken.

Europese wetgeving in relatie tot internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

06-07-2022

Er is Europese en Nederlandse wetgeving in voorbereiding op het gebied van internationaal MVO, die ook verzekeraars raakt. Onlangs organiseerde de SER hierover een informatiebijeenkomst, die nu is terug te kijken.