Ondertekenaars

Deze organisaties dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van het convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector.