Tools

In het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in de Verzekeringssector zijn verschillende tools en handreikingen ontwikkeld, die verzekeraars ondersteunen bij het uitvoeren van hun due diligence op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (ESG-thema’s).

Themakaders

De partijen in het convenant hebben voor verschillende thema’s een beleggingsraamwerk opgesteld op het gebied van ESG-standaarden. In het convenant is afgesproken dat de partijen zoeken naar mogelijkheden voor verbeteringen in het beleggingsbeleid op basis van ESG-thema’s, inclusief thema’s die niet of onvoldoende in de internationale richtlijnen zijn opgenomen.

Geleerde lessen

Handreikingen transparantie

De partijen binnen het convenant streven naar het vergroten en verbeteren van transparantie en hebben hiervoor diverse handreikingen opgesteld:

Webinars

Van diverse bijeenkomsten zijn opnamen gemaakt om terug te kijken:
- Sociale risico's energietransitie (september 2022)
Transparantie over het due diligence-proces (juni 2022)
Wetgeving en het convenant (juni 2022)
Biodiversiteit (juni 2022)

- Webinar over de themakaders (april 2022)
- Biodiversiteit (tijdens jaarbijeenkomst januari 2022)
- Prioritering ESG-risico’s in kader van transparantie (tijdens jaarbijeenkomst januari 2022)
- Ernstige misstanden in kader van transparantie (tijdens jaarbijeenkomst januari 2022)
- Herstel en verhaal (november 2022)

Overige tools