UNGP Framework helpt verzekeraars met integratie mensenrechten in beleid

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het UNGP Reporting Framework voor individuele verzekeraars. Deze gaat in op de inhoud van het Framework, biedt handvatten voor het gebruik en geeft tips en praktijkvoorbeelden.

Handreiking verzekeringsconvenant © Shutterstock

Het UN Guiding Principles Reporting Framework bestaat uit 31 vragen die bedrijven inzicht geven in de stappen om risico's rondom mensenrechten te beheersen en hierover te rapporteren. De eerste vragen betreffen de inbedding van mensenrechten in beleid en managementsystemen.

Het tweede deel geeft een kader om de meest salient human rights issues in kaart te brengen in bedrijfsactiviteiten en beleggingen. Aan de hand hiervan kan een ESG-prioritering worden aangebracht. Het derde gedeelte gaat dieper in op de geïdentificeerde risico’s, het betrekken van stakeholders, het formuleren van stappen om de risico’s te voorkomen en tegen te gaan, én activiteiten gericht op effectief herstel en verhaal.

Download de handreiking

Handreiking UNGP Reporting Framework