Sociale risico’s energietransitie

Verzekeraars zijn actief bezig met de energietransitie. De winning van de grondstoffen die hiervoor nodig zijn, gaat echter gepaard met verschillende sociale en milieuproblemen. Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector organiseerde onlangs een kennissessie over de sociale ESG-risico’s, die nu is terug te kijken.

Energietransitie © Shutterstock
Verschillende sprekers belichtten dilemma’s uit de beleggingspraktijk. Josje Beukema (Save the Children) en Sita Djelantik (ministerie van Buitenlandse Zaken) gaven een algemene uiteenzetting van de sociale problematiek rondom de winning van grondstoffen voor de energietransitie.

Kinder- en dwangarbeid

Paul Burger (Turien), Jaap Borstrok (Signify) en Laura Gerritsen (Fair Cobalt Alliance) gingen in op de winning van kobalt en het risico daarbij op kinderarbeid. De minerale economie vereist kobalt (voornamelijk gebruikt voor batterijen), dat wordt gewonnen in kleinschalige artisanale mijnbouw. Vooral op het gebied van transparantie zijn nog veel stappen mogelijk. Aansluiten bij (gezamenlijke) engagementinitiatieven kan hieraan bijdragen.

Roger Wildeboer Schut (Aegon) en Luuk Hoefsloot (ministerie van Buitenlandse Zaken) bespraken het risico op Oeigoerse dwangarbeid in de productieketen van zonnepanelen. De sprekers geven achtergrondinformatie over dit onderwerp, en bieden mogelijkheden voor investeerders om dit ESG-risico te mitigeren. Zo kan men aansturen op het verplaatsten van het productieproces naar een ander gebied. Ook kan de leveranciers gevraagd worden om meer engagement op locatie.