Gevolgen IMVO-wetgeving voor verzekeraars

Met de komst van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive is Europese wetgeving op het gebied van IMVO in ontwikkeling. Daarnaast is de Nederlandse overheid bezig met het formuleren van de nationale inzet. Hoe gaat dit de verzekeringssector raken en hoe bereiden verzekeraars zich voor? De kennissessie hierover is nu terug te kijken.

Europa © Shutterstock

In het algemeen wordt positief uitgekeken naar de IMVO-wetgeving. Verzekeraars zijn via het IMVO-convenant al enkele jaren bezig met het implementeren van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in hun beleid en uitvoering. Toch zijn er belangrijke aandachtspunten van belanghebbenden (maatschappelijke organisaties, de overheid en de sector) bij het huidige Europese voorstel.

Jeroen Verburg (ministerie van Buitenlandse Zaken) licht tijdens de kennissessie de Europese IMVO-wetgeving en de nationale inzet toe. Ook benoemt hij aandachtspunten bij het wetsvoorstel die nog verduidelijkt moeten worden, zoals de reikwijdte van het voorstel. Het kabinet ziet graag dat deze overeenkomt met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Manon Wolfkamp (MVO Platform) reflecteert in hoeverre de aanstaande wetgeving in lijn is met de OESO-richtlijnen. Het MVO Platform is van mening dat wetgeving alle bedrijven en sectoren moet omvatten, omdat due diligence (gepaste zorgvuldigheid) in zichzelf al proportioneel is.

Roy van Cooten (Verbond van Verzekeraars) zet uiteen hoe de sector bezig is met aanstaande Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Ook hier worden aandachtspunten bij het wetsvoorstel besproken vanuit het oogpunt van de verzekeraar, waaronder de definitie van waardeketen.

Er leven onder verzekeraars veel vragen over de impact van de aankomende wetgeving. Verzekeraars die hier vragen over hebben, kunnen een e-mail sturen naar verzekeringsconvenant@ser.nl

 

© SER