Handreiking ‘Transparantie over screening en monitoring’

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over transparantie bij screening en monitoring. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Grote boom in tropisch regenwoud © Shutterstock / Dr Morley Read

De partijen binnen de Werkgroep Transparantie streven naar het vergroten en verbeteren van transparantie door verzekeraars. Hiervoor wordt een reeks handreikingen opgesteld. Deze handreiking beschrijft de uitwerking van hoe de screening en monitoring plaatsvindt van nieuwe en bestaande beleggingen. De screening van nieuwe beleggingen is van belang om risico’s te identificeren voorafgaand aan een investeringsbeslissing. Wanneer bedrijven zich al in de beleggingsportefeuille bevinden, is het noodzakelijk om te toetsen of zij zich schuldig maken aan het (potentieel) schenden van nationale en internationale normen. De handreiking gaat verder in op de invulling hiervan en schetst enkele relevante voorbeelden en valkuilen.

In de internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (de UNGP’s en OESO-richtlijnen) wordt veel belang gehecht aan transparantie. De partijen bij het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector hebben hier dan ook afspraken over gemaakt in het Convenant. Door transparant te zijn over de stappen die ze zetten, leggen verzekeraars verantwoording af aan externe stakeholders en kunnen zij van elkaar leren.

Download de handreiking