Convenant helpt bij voorbereiding op CSRD door verzekeraars

Rond de dertig deelnemers aan het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector deden mee aan een rondetafelgesprek over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), transparantie en de afspraken uit het verzekeringsconvenant. Zij wisselden kennis, dillema’s en voorbeelden uit. De deelnemers waren het erover eens dat het belangrijk is vroegtijdig te starten met de voorbereidingen voor de CSRD.

Europa © Shutterstock

De Europese Unie heeft de CSRD aangenomen en in 2024 moeten de eerste (grote) verzekeraars hun duurzaamheidsrapportage indienen. Er heerst nog onduidelijkheid over hoe verzekeraars aan hun data gaan komen en hoe ze de duurzaamheidsrapportageketen gaan inrichten.

Overlap convenant

Monitoring- en CSRD-experts Fleur Meerman (SER) en Pascalle Langereis (Dobosz Advocatuur) gaven praktische informatie over wat de CSRD precies inhoudt, voor wie hij wanneer van toepassing is en wat de overlap is met het IMVO-convenant voor de verzekeringssector. Hieruit kwam naar voren dat de overlap aanzienlijk is en dat er vooral een verschil zit in de terminologie die wordt gebruikt.

Er komt veel duurzaamheidswetgeving op de verzekeringssector af zoals de CSRD, CSDDD, SFDR en de Taxonomy Regulation. Het convenant is gestoeld op de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Door te voldoen aan het convenant heb je een voorsprong op voldoen aan bestaande en toekomstige wetgeving. Prioriteiten stellen is belangrijk in het aanpakken van de risico’s die uit de ESG-risicoanalyse op het beleggingsportfolio komen. Het is namelijk onmogelijk om alle risico’s tegelijk aan te pakken. De themakaders die binnen het convenant zijn ontwikkeld, kunnen helpen bij het opstellen van thematisch beleid en te voldoen aan de CSRD verplichtingen.

Vandaag starten

Tijdens het rondetafelgesprek dat door de werkgroep Transparantie en verzekeraars Achmea en Athora was voorbereid, stonden drie onderwerpen centraal:

1. Dubbele materialiteit vs due diligence IMVO

2. Transparantie vereisten IMVO-convenant vs CSRD

3. Inrichting van de duurzaamheidsrapportageketen.

De meeste verzekeraars zijn binnen hun organisatie gestart met de eerste voorbereidingen om te voldoen aan de CSRD. Ook werd er gesproken over de uitdaging om het bestuur mee te krijgen in de duurzaamheidsontwikkelingen. De algemene boodschap was dat als je vandaag begint met de eerste voorbereidingen, verzekeraars kunnen voldoen wanneer de Europese Unie de duurzaamheidsrapportage verplicht.

De themakaders en handreikingen staan op de pagina Tools van het convenant.

Presentatie convenant Verzekeringssector

© SER

Download hier de slides van het rondetafelgesprek.