Transparantie over het ESG-beleid: uitdagingen en kansen uit de praktijk

Hoe kunnen verzekeraars hun vermogensbeheerders bewegen tot meer transparantie? Op 29 juni gaan Madelon Moorlag (Klaverblad) en Ronald Vermeulen (Achmea) onder leiding van Kees Vendrik (voorzitter Internationaal MVO-convenant Verzekeringssector) in gesprek over het belang én de uitdagingen van transparantie over het ESG-beleid. Daarnaast licht Bram Joanknecht (Oxfam) de belangrijkste punten uit de handreikingen over transparantie toe.

SER IMVO © Shutterstock
Als verzekeraar wil je transparant zijn over de uitvoering van jouw ESG-beleid. Dit blijkt in de praktijk diverse uitdagingen met zich mee te brengen. Hoe ga je om met transparantie als je gebruikmaakt van een vermogensbeheerder? Wat zijn hierin de mogelijkheden? Wat mag je van een fondsmanager vragen? En welke afspraken maak je hierover? We hebben Madelon, Ronald en Bram alvast enkele vragen gesteld over wat we van de sessie kunnen verwachten. Meld je hier aan.

Waarom is het van belang dat verzekeraars transparant zijn over de uitvoering van hun ESG-beleid?
“Door transparant te zijn over de uitvoering van het ESG beleid leggen verzekeraars verantwoording af aan de klanten en andere (maatschappelijke) stakeholders. krijgen klanten inzicht in de mate waarin de verzekeraar milieu- en sociale aspecten meenemen in het beleggingsbeleid. Maar bijvoorbeeld ook welke landen en bedrijven als gevolg van dit beleid worden uitgesloten, welke engagements er lopen en wat de resultaten hiervan zijn, en het stemgedrag van de verzekeraar op aandeelhoudersvergaderingen. Ook kan de verzekeraar hiermee laten zien welke positieve impact wordt gemaakt.” Ronald legt uit dat dit belangrijk is voor het vertrouwen dat klanten hebben in de verzekeraar en de reputatie van de verzekeraar. Madelon voegt het belang van het informeren van stakeholders daaraan toe:” “Hoe transparanter een bedrijf is hoe meer kennis van stakeholders wordt opgehaald en ingezet kan worden voor verdere ontwikkeling.”

Heeft de grootte van de organisatie invloed op hoe je transparant bent?
Madelon: “Groot of klein zou niet van invloed moeten zijn op de mate van transparantie. Wel kan ik me voorstellen dat de complexiteit toeneemt met de grootte van de organisatie”. Ronald stemt hiermee in: “In de basis zou dat niet uit moeten maken waarbij voor grote verzekeraars natuurlijke wel geldt dat zij meer capaciteit en middelen hebben en de administratieve lasten kunnen uitsmeren over een grotere beleggingsportefeuille. Kleinere verzekeraars kiezen er daarom vaak voor om het vermogensbeheer uit te besteden. Het is dan belangrijk om goede afspraken te maken met de vermogensbeheerder over bijvoorbeeld (maatwerk) rapportages.”

Waar loop je tegenaan als je gebruik maakt van een externe vermogensbeheerder?
Madelon: “Klaverblad wil steeds meer informatie publiceren, waardoor wij veel tijd besteden in de afstemming met de Vermogensbeheerders. Het doel, kosten, elkaar goed begrijpen over welke data het gaat en helder zijn over het gebruik van de data zijn onderwerpen die besproken worden. Naarmate de vermogensbeheerder meer schaalgrootte heeft, is meer data voorhanden. Daarnaast is het samenvoegen van rapporten van verschillende vermogensbeheerders een uitdaging.” Ronald legt uit dat Achmea voor het grootste deel van haar beleggingen gebruik maakt van haar eigen vermogensbeheerder (Achmea Investment Management). Voor hen speelt dat dus minder.

Hoe kunnen de handreikingen verzekeraars op weg helpen?
Bram: “De handreikingen zijn een uitstekend hulpmiddel voor verzekeraars om stappen te zetten in het vergroten van transparantie over ESG-beleid. De documenten staan vol met concrete tips en tools om de vertaalslag naar externe rapportage te maken en geven inzichten van verzekeraars, overheid en ngo's rondom de uitdagingen en best practices op het gebied van transparantie in de verzekeringssector.”

Aanmelden

De sessie vindt online plaats op 29 juni van 10:00-11:00 uur. Schrijf je hier in.