Europese wetgeving in relatie tot internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

Er is Europese en Nederlandse wetgeving in voorbereiding op het gebied van internationaal MVO, die ook verzekeraars raakt. Onlangs organiseerde de SER hierover een informatiebijeenkomst, die nu is terug te kijken.

Verzekeringen © Shutterstock

Op het gebied van wetgeving en transparantievereisten komt er veel op verzekeraars af. Onder leiding van Alexandra van Selm (Programmadirecteur Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de SER en lid van EFRAG) gingen Pascalle Langereis (advocaat bij Dobosz Advocatuur en juridisch adviseur bij de SER) en Ron Batten (Expert wetgeving in de financiële sector bij het Verbond van Verzekeraars) hierover in gesprek. Centraal stond de vraag hoe het convenant kan helpen bij voldoen aan de komende EU-wetgeving.

Risico’s

Ron Batten gaat terug naar de speech van Mark Carney in 2015 over de catastrofale gevolgen van klimaatverandering en de risico’s die dit met zich meebrengt voor toekomstige generaties én financiële instellingen, voornamelijk voor verzekeraars. Klimaatverandering brengt fysieke risico’s met zich mee, evenals aansprakelijkheids- en transitierisico’s. Uit zijn presentatie blijkt ook een heldere duiding over welke wetgeving gaat over: heldere definities (Taxonomie), transparantie (SFDR) en verslaggeving (CSRD).

Convenant helpt

Na een introductie van Ron over de achtergrond en reikwijdte van de CSRD, SFDR en de Taxonomie gaat Pascalle Langereis in op de vereisten van de wetgeving en trekt ze een vergelijking met het convenant. Het convenant kan helpen bij de praktische invulling van de wetgeving en bouwt een goede basis voor de verplichtingen vanuit Europese wetgeving. Dit betekent alleen niet dat verzekeraars automatisch voldoen aan alle wetgevingsvereisten.

Download de presentaties

 

De informatiesessie is informatief en niet bedoeld als juridisch advies voor verzekeraars.