Handreiking ‘Herstel en Verhaal’ toegelicht in webinar

Wat kunnen verzekeraars doen om toegang tot ‘Herstel en Verhaal’ te bevorderen wanneer bedrijven waarin zij beleggen negatieve impact hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen? Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector organiseerde onlangs een kennissessie hierover, die nu is terug te kijken.

Herstel en Verhaal © Shutterstock

Kees Vendrik (voorzitter verzekeringsconvenant) interviewde Irina van der Sluijs, Senior Sustainable Investment Specialist bij NN Investment Partners. Van der Sluijs werkte mee aan de handreiking ‘Herstel en Verhaal binnen Verantwoord Beleggen’ die centraal stond tijdens het webinar. Deze handreiking gaat in op wat verzekeraars kunnen doen om toegang tot herstel en verhaal voor benadeelden te bevorderen, wanneer bedrijven waarin zij beleggen negatieve impact hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen. Dit gebeurt aan de hand van de zes due diligence-stappen, waarbij per stap wordt aangegeven welke plek herstel en verhaal inneemt. In de handreiking is speciale aandacht voor verzekeraars die hun vermogen en/of engagement hebben uitbesteed en de due diligence-stappen willen uitvoeren.

Collectief engagement

Tijdens het webinar werd aan de hand van een casus herstel en verhaal in alle due diligence-stappen toegelicht. Een conclusie is dat er behoefte is aan collectief engagement. Het collectief wordt gestimuleerd door je als verzekeraar aan te sluiten bij al bestaande engagements of door een collectief klachtenmechanisme op te zetten. Van der Sluijs doet de oproep om een collectief klachtenmechanisme voor de verzekeringssector op te zetten en kreeg daarvoor bijval. Het verzekeringsconvenant faciliteert collectief engagement al op zekere hoogte. Het is immers een platform waar verzekeraars samenwerken met ngo’s en de overheid.

Verzekeraars geven aan om het gesprek over herstel en verhaal te agenderen bij hun externe dienstverleners. Een middelgrote verzekeraar zegt hierover: “Het voelt als het terugpakken van een stuk verantwoordelijkheid als je het gesprek met je vermogensbeheerder wel aangaat”.

Download de handreiking ‘Herstel en Verhaal binnen Verantwoord Beleggen