Jaarbijeenkomst inspireert partijen om laatste halfjaar aan te pakken

Tijdens de jaarbijeenkomst van het IMVO-Convenant voor de verzekeringssector deelden verzekeraars hun dillema’s en successen om de zes due diligence-stappen te implementeren. De partijen gingen ook in op de resultaten van het monitoringsrapport, de toekomst en hoe samenwerking met maatschappelijke partijen van toegevoegde waarde is om risico’s in de portefeuille aan te pakken.

Jaarbijeenkomst Verzekeringen © SER

Convenantsvoorzitter Kees Vendrik opende de jaarbijeenkomst bij het Verbond van Verzekeraars. Udeke Huiskamp van de monitoringscommissie lichte de resultaten over de voortgang van 2021 toe. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er nog veel werk aan de winkel is. Mark van Schagen (CZ) gaf in een interview aan dat er in een korte tijd veel werk verzet kan worden om de beleggingsketen duurzamer te maken. Hij vertelde veel geleerd te hebben van grotere verzekeraars die al een stap vooruit lopen en spoort kleine verzekeraars aan ook van de koplopers te leren. 

In een panelgesprek reflecteerden directeuren Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars), Dirk-Jan Verdonk (World Animal Protection) en Caroline Kollau (ministerie van Buitenlandse Zaken) op de resultaten en keken ze naar de toekomst. Op de stelling “De samenwerking tussen verzekeraars, overheid en ngo’s moet ook na het convenant worden voortgezet” staken de directeuren hun hand op en werden in de zaal uitsluitend groene briefjes in de lucht gestoken. De komende maanden gaan de verschillende partijen in gesprek om de precieze uitwerking van de vervolgsamenwerking vorm te geven.  Tijdens de break-out sessie kwamen er inspirerende ideeën naar boven om gezamenlijk engagement, intervisie sessies en kennisuitwisseling met alle partijen voort te zetten.

Tenslotte ging Kees Vendrik in gesprek met Sanne van Keulen (Natuur & Milieu), Arthur van Mansvelt (Achmea IM) en Irina van der Sluijs (Goldman Sachs Asset Management) over de themakaders biodiversiteit en gender. Gezamenlijk kwamen ze tot de conclusie dat samenwerking van toegevoegde waarde is om risico’s in de portefeuille aan te pakken.

In het laatste halfjaar van het convenant moet er worden aangepakt en zullen de partijen de schouders eronder moeten zetten. Due diligence is een voortdurend proces en er is nog een weg te gaan in het implementeren van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s. De gepubliceerde tools, themakaders en handreikingen helpen daarbij en staan op de website.