KPI-raamwerk verduurzaming sojaproductie bij grote voedselproducenten

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Biodiversiteit engagementgesprekken gevoerd met drie grote voedselproducenten, te weten Danone, Nestlé en Unilever. Het thema van het engagement was biodiversiteit met een speciale focus op ontbossing door sojaproductie. Het leidde tot Key Performance Indicators hoe de bedrijven werken aan verduurzaming van sojaproductie.

Biodiversity KPI © Shutterstock
Het engagement was een collectief proces waarbij de partijen gezamenlijk doelen formuleerden en de gespreken voerden met de bedrijven. Het overkoepelende doel van dit collectieve engagement was het biodiversiteitsverlies als gevolg van ontbossing een halt toe te roepen. De gesprekken gingen in op de visie en acties van de bedrijven op duurzame sojaproductie, lokaal geproduceerd veevoer, natuur inclusieve circulaire landbouw en op alternatieve eiwitproducten voor consumptie.

Transparantie

Het engagement resulteerde in een raamwerk van Key Performance Indicators (KPI’s) per bedrijf. De werkgroep heeft de bedrijven gevraagd de KPI's standaard op te nemen in hun beleid, zodat het voor investeerders en andere belanghebbenden duidelijk wordt hoe zij werken aan verduurzaming van de sojaproductie en aan vermindering van de vraag naar soja vanuit de zuivel- en vleesverwerkende industrie.

Samenwerking

De werkgroep concludeert dat de onderlinge samenwerking van extra toegevoegde waarde was voor het engagement. Vooral in de verkenningsfase en bij de formulering van de engagementdoelstellingen, hebben de expertise en inzichten van de verschillende geledingen bijgedragen aan de kwaliteit en diepgang van de gesprekken.

Samenstelling werkgroep

De Nederlandse overheid, verzekeraars en de ngo’s zijn partijen van het IMVO-convenant voor de verzekeringssector, en ondersteunen de doelstellingen van deze werkgroep in het convenant. De overheid ondersteunt echter niet deze publicatie, opgesteld door de andere partijen van het IMVO-convenant, en is derhalve ook geen mede-afzender van het KPI-raamwerk.