Mensenrechtenverdedigers onder druk

Het wordt steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Verzekeraars kunnen hier verantwoordelijkheid nemen door er aandacht aan besteden in hun risico-analyses en gezamenlijk op te trekken in hun vragen aan vermogensbeheerders.

Mensenrechtenverdedigers © Shutterstock

Onlangs  organiseerde het IMVO-convenant voor de verzekeringssector een kennissessie over mensenrechten verdedigers en de link met beleggers.

Hanna Riemersma van Amnesty International gaf een korte introductie over mensenrechtenverdedigers. Mensenrechtenverdedigers zijn personen, groeperingen en maatschappelijke organisaties die universeel erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden bevorderen en beschermen. Het wordt steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen mensenrechtenverdedigers te maken met intimidatie, geweld en gevangenisstraffen. Ook bedrijven waarin verzekeraars in beleggen kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij aanvallen op mensenrechten verdedigers.

Jasper Kapteijn van Buitenlandse zaken gaf een update over de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Onlangs zijn er wat wijzigingen geweest in o.a. het hoofdstuk mensenrechten. Zo is het belang van de veiligheid van mensenrechtenverdedigers nu expliciet opgenomen in de richtlijnen

Vervolgens gaf Remco Slim van Morningstar Sustainalitics een inkijkje in hoe dataproviders gebruik maken van de kennis van mensenrechtenverdedigers in hun screeningen en de moeilijkheden die hierbij komen kijken.

Danielle Essink van Robeco sloot de sessie af met enkele tips voor verzekeraars om mensenrechten thema’s beter aan te kaarten, door bijvoorbeeld samenwerking aan te gaan met andere verzekeraars en door vragen te stellen aan je vermogensbeheerder, zodat zij weten dat mensenrechten een belangrijk thema is voor hun klanten.

Lees deze samenvatting van de sessie of de slides.

Kijk de kennissessie terug.