Voedseltransitie speelt sleutelrol in verduurzaming

Onlangs organiseerde het Verzekeringsconvenant een kennissessie over het Nederlands en Europees voedselbeleid. Experts vanuit de verzekerings- en pensioenwereld en de overheid ontmoetten elkaar om te praten over de voedseltransitie en de relatie met de financiële sector.

Voedseltransitie © Shutterstock
Marjolein Brasz, managing director van Food Valley, trapte de bijeenkomst af. Een derde van de wereldwijde uitstoot komt door het voedselsysteem, er is dus veel winst te behalen op het vlak van duurzaamheid in de voedseltransitie. Ze wees de aanwezigen erop dat een periode van onzekerheid hoort bij transities. Dit heeft voor- en nadelen, het is onduidelijk welke kant het opgaat, maar het geeft ook mogelijkheden om mee te sturen. Ook de financiële sector kan meesturen door te beleggen in de juiste portfolio’s en te doen aan actief aandeelhouderschap.

Investeer tijd en kennis

Jouke Knol, strategisch EU-adviseur van het ministerie van LNV, gaf uitleg over de Green Deal en de daarbij horende Farm to Fork-strategie. Hij noemde de voedseltransitie onontkoombaar en adviseert de financiële sector om tijd en kennis te investeren in dit onderwerp. Als tip gaf hij mee om specifiek te letten op alternatieve bronnen voor diervoeding, zodat niet al het veevoer uit Zuid-Amerika hoeft te komen met alle problemen van dien.

Minder vlees

Renze Brouwer, programmamanager eiwittransitie van het ministerie van LNV, ging in op alternatieve eiwitbronnen. De Nationale Eiwitstrategie zet zich onder andere in om meer eiwitrijke gewassen in Nederland te verbouwen, bedoeld voor zowel vee als mens. Brouwer is het eens met een opmerking uit de zaal dat het probleem bij de bron moeten worden aangepakt: minder vlees eten. Het politieke draagvlak voor een vleestax is echter laag. Wel wordt er ingezet om de ratio dierlijk eten en plantaardig eten, die momenteel 60/40 is, naar 50/50 te krijgen.

Uitgebreid verslag

De Pensioenfederatie heeft op haar website een uitgebreid verslag staan van de bijeenkomst, die plaatshad in de circulaire start-up hub BlueCity in Rotterdam.

Download de presentatie.