Beleggingsraamwerk controversiële wapens en wapenhandel geactualiseerd

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben het ESG-beleggingsraamwerk voor het thema controversiële wapens en wapenhandel met hoogrisicolanden geactualiseerd. Het raamwerk is een hulpmiddel voor verzekeraars om aan de slag te gaan met themaspecifiek beleggingsbeleid en bevat nu ook de meest recente ontwikkelingen.

Shutterstock © SER
De betrokkenheid bij productie van controversiële wapens of bij de levering van wapens (inclusief onderhoud) aan hoogrisicolanden/-bestemmingen kan leiden tot verschillende ESG-risico’s. Veel bedrijven in de defensiesector zijn private en beursgenoteerde bedrijven, wat ertoe leidt dat dit thema voor verzekeraars zeer relevant is. Binnen het themakader ligt de nadruk op zowel de productie van wapens als de gedragingen van een bedrijf in de wapenhandel.

De kern van het ESG-themakader is het bieden van handvatten die verzekeraars kunnen helpen bij het uitvoeren van due diligence op de beleggingsportefeuille op dit specifieke thema. Eens per twee jaar wordt het themakader geëvalueerd en indien nodig, geactualiseerd. Het nieuwe themakader schetst het referentiekader voor wapens en wapenhandel, de verschillende due diligence stappen die verzekeraars kunnen uitvoeren en ook hoe verzekeraars verantwoording en rapportage hierover kunnen inrichten.

Download het themakader controversiële wapens en wapenhandel met hoogrisicolanden