Publicaties

Convenant Voedingsmiddelen
Lees de volledige tekst van de overeenkomst.

Jaarrapportage Convenant Voedingsmiddelen 2018-2019
Supermarkten, levensmiddelenproducenten en andere bedrijven die handelen in voedingsmiddelen zetten goede eerste stappen in de richting van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Handreiking due diligence en inkooppraktijk
- handreiking (pdf)
- handout (pdf)

Self-assessment voor IMVO-risicomanagement en monitoring
Het monitoringsinstrument is een tool die bedrijven inzicht geeft in welke stappen zij kunnen nemen in het verduurzamen van hun productieketens.