Publicaties

Convenant Voedingsmiddelen
Lees de volledige tekst van de overeenkomst.

Jaarrapportage Convenant Voedingsmiddelen 2019-2020
In de voedingsmiddelensector laten 105 bedrijven hun vorderingen zien op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de vorige periode.

Jaarrapportage Convenant Voedingsmiddelen 2018-2019
Supermarkten, levensmiddelenproducenten en andere bedrijven die handelen in voedingsmiddelen zetten goede eerste stappen in de richting van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Handreiking due diligence en inkooppraktijk
- handreiking (pdf)
- handout (pdf)

Self-assessment voor IMVO-risicomanagement en monitoring
Het monitoringsinstrument is een tool die bedrijven inzicht geeft in welke stappen zij kunnen nemen in het verduurzamen van hun productieketens.

Informatie maatschappelijke organisaties
Praktische informatie over met welke maatschappelijke organisaties lokale projecten op te zetten om risico’s in de keten te identificeren en aan te pakken

Informatie FVO en FBK
Informatie over doelen, werkwijze en projecten van het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) en het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)