Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Internationaal MVO convenant Hernieuwbare Energie.


1. Wat is het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector en voor wie is het bedoeld?

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector is een multi-stakeholder samenwerkingsverband. Het doel is om meer transparantie te creëren in de toeleveringsketens van hernieuwbare energietechnologieën. De uitvoering van het convenant bestaat uit individuele en collectieve acties die mogelijke en daadwerkelijke nadelige effecten op mens, natuur en biodiversiteit aanpakken. Elke organisatie uit de particuliere of publieke sector of maatschappelijke organisatie die actief is in de wind- en/of zonne-energiesector en bereid is om bij te dragen aan dit doel, kan zich aanmelden om lid te worden van het convenant.


2. Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

Bedrijven, ongeacht hun grootte, organisatietype of kennisniveau op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn van harte welkom om deel te nemen aan het proces.

Een bedrijf kan meedoen als:

 • het actief is in de productie, bewerking, handel, installatie of distributie van wind- of zonne-energie
 • het een korte motivatie inlevert met waarom het mee wil doen en wat het bij kan dragen
 • er geen bezwaar is bij de andere partijen tegen deelname van het nieuwe bedrijf
 • het jaarlijks financieel bijdraagt
 • het de volgende officiële documenten ondertekent:
  - Convenant
  - Vertrouwelijkheidsprotocol
  - Overeenkomst van Opdracht

3. Hoeveel kost het om mee te doen?
Grootte bedrijf
FTE Omzet Bijdrage
Micro
< 10 FTE
< 2 miljoen euro
€500
Klein
10 – 50 FTE
2 – 10 miljoen euro
€1.500
Middelgroot
50 – 250 FTE
10 – 50 miljoen euro
€5.000
Groot
> 250 FTE
> 50 miljoen euro
€10.000

Bedrijven zonder link met de Nederlandse markt zijn ook welkom om aan te sluiten. Voor hen geldt een minimale bijdrage van €3.000. Verder gelden voor hen dezelfde financiële bijdragen als voor Nederlandse middelgrote en grote bedrijven.


4. Wat wordt er van mijn bedrijf verwacht als ik meedoe?
 • Het uitvoeren van due diligence in lijn met de OESO- en VN-richtlijnen
 • Samenwerking met andere deelnemers aan het convenant om mensenrechten en milieu omstandigheden in hernieuwbare energieketens te verbeteren

5. Hoeveel tijd moet ik investeren als ik besluit deel te nemen?

Dat hangt af van de grootte, bedrijfsvoering en individuele keuzes en ambities van bedrijven. Het verbeteren van individuele due diligence-praktijken van bedrijven is een continu proces en vereist periodieke beoordeling en evaluatie door de bedrijven. Door toegang te krijgen tot de op maat gemaakte due diligence-templates, tools en instrumenten die door het convenant worden aangeboden, besparen bedrijven tijd en kosten. Ook is deelname aan de activiteiten van het convenant voor individuele bedrijven niet tijdrovend. Deelname aan werkgroepen en collectieve projecten is geheel vrijwillig.


6. Wat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden van het convenant?
 • ondersteuning en monitoring van de inspanningen van individuele bedrijven om risico’s op schending van mensenrechten en milieunormen in hun toeleveringsketens te identificeren, te begrijpen en aan te pakken;
 • het opzetten van projecten om belangrijke risico's in de sector gezamenlijk aan te pakken;
 • het vergroten van de gezamenlijke invloed van de deelnemers aan de overeenkomst door het lidmaatschap te verbreden en door relevante actoren in de toeleveringsketens van duurzame energie aan te moedigen de OESO-richtlijnen en VN-richtlijnen toe te passen;
 • het stimuleren van de inbedding van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in aanbestedings- en inkoopprocessen van hernieuwbare energietechnologieën.

7. Voldoe ik aan de internationale duurzaamheidsnormen en wetgeving als ik deelneem aan het convenant?

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector is gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dit zijn de meest gezaghebbende internationale normen op het gebied van mensenrechten en milieuzorgvuldigheid. Ze vormen ook de basis voor de due diligence-wetgeving van de Europese Unie die momenteel in ontwikkeling is. Deelname aan het Hernieuwbare Energie Convenant helpt bedrijven om te voldoen aan internationale standaarden en hen voor te bereiden om te voldoen aan bestaande en toekomstige duurzaamheidswetgeving.