AMPLIFY: project rond Vrijheid van Vakvereniging en Sociale Dialoog

Via het project AMPLIFY ondersteunen vakbonden Mondiaal FNV en CNV Internationaal Nederlandse kledingbedrijven bij het bevorderen van vrijheid van vereniging en sociale dialoog tussen hun leveranciers en de werknemers op de productielocaties. Vrijheid van vereniging is een zogenoemd enabling right: als werknemers een sterke stem hebben en het recht uitoefenen om zich bij een organisatie aan te sluiten, kan dit ook een positief effect hebben op veel andere thema’s doordat zij negatieve omstandigheden aan de kaak kunnen stellen.

Het project is een leertraject, waarin de bedrijven SMART-doelen ontwikkelen en één op één begeleid worden om deze in samenwerking met hun leveranciers na te streven. De focus van dit project ligt op het uitwisselen van ideeën tussen bedrijven. Ze krijgen veel kansen om ervaringen te delen en van elkaar te leren over uitdagingen en mogelijke oplossingen. Bedrijven leren ook van de inzichten van experts over het onderwerp.

Het project startte in september 2020 en duurt anderhalf jaar. Het doel is dat deelnemende bedrijven werknemers in fabrieken de kans geven zich te verenigen en dat in sommige gevallen collectieve onderhandelingen worden opgestart. Ook wordt ingezet op het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. Bedrijven worden één op één begeleid bij het ontwikkelen, implementeren, reflecteren op en verbeteren van hun actieplannen voor vrijheid van vereniging bij productielocaties.

Actieroutes

Bedrijven die deelnemen aan het project kunnen een of meerdere actieroutes kiezen om het doel van dit project te bereiken. De mogelijke actieroutes zijn:

A. Geïnformeerd en eigen leveranciers beoordelen.
Partijen delen kennis over vrijheid van vereniging in het algemeen en voor specifieke landen. Door advies op maat te krijgen, worden deelnemende bedrijven ondersteund bij het beoordelen van de vrijheid van vereniging in hun toeleveringsketens.

B. Verbetering van interne due diligence-processen op het gebied van mensenrechten.
Beleid, inkooppraktijken en auditsystemen worden geëvalueerd waarbij aandacht wordt besteed aan de vrijheid van vakvereniging.

C. Betrokkenheid bij leveranciers
Veranderingen realiseren in zowel informele als formele opdrachten. Het kan formeel worden gedaan door bijvoorbeeld een verbeterd contract, en informeel door bijvoorbeeld evenementen ter bevordering van de vrijheid van vereniging of het organiseren van rondetafelgesprekken met leveranciers.

D. Vakbonds- en sociale dialoogtrainingen
Bedrijven kunnen contact opnemen met lokale experts die werkgevers en werknemers kunnen trainen in de rechten en rollen van vakbonden en het proces van sociale dialoog.

E. Opstarten van een collectief onderhandelingsproces
In gevallen waarin een vakbond bestaat maar deze niet onderhandelt, kan een analyse worden gemaakt van de positieve en negatieve factoren van het opzetten van een onderhandelingsproces. Uiteindelijk zou een collectief onderhandelingsproces kunnen worden gestart met deskundige facilitators.