Het verbeteren van arbeidsomstandigheden in Tamil Nadu via samenwerking

Het collectieve project ‘Factory support program: continuous improvement of labor conditions in Tamil Nadu, India’ heeft als doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren door maatschappelijke kwesties aan te pakken. De volgende thema’s staan hierbij centraal: discriminatie & gender, kinderarbeid, dwangarbeid, vrijheid van vereniging, leefbaar loon, veiligheid & gezondheid op de werkplek. Het project startte september 2020 en duurt drie jaar.

Allereerst richt het project zich op het verbeteren van bedrijfsprocessen van de deelnemende bedrijven. Onder andere door te zorgen dat inzicht in productielocaties dieper in de keten structureel wordt vergroot. De bedrijven werken ook aan het verbeteren van hun internationaal MVO-beleid en inkooppraktijken en leveranciers ondersteunen bij de oprichting en ondersteuning van comités die werknemers vertegenwoordigen. Hierdoor kunnen zij klachten afhandelen en preventieve maatregelen ontwikkelen met betrekking tot risico's op fabrieksniveau.

Ten tweede richt het project zich op de productielocaties en de medewerkers die daar werken. Het doel is om het bewustzijn over arbeidswetten onder werknemers te vergroten en hun kennis te verbeteren. Daarvoor krijgen werknemerscomités uit 75 fabrieken en spinnerijen een trainingsprogramma aangeboden. Daarnaast volgen de inwoners van 35 hostels diverse trainingen, onder meer om hun communicatievaardigheden te verbeteren, probleemoplossend te denken en om hun geestelijke en emotionele weerstand te vergroten. De regionale telefonische hulplijn, die fabrieksmedewerkers bij misstanden kunnen bellen, wordt versterkt en gekoppeld aan het klachtenmechanisme van het Convenant.

Tijdens dit project werken zeven ondertekenaars van de overeenkomst samen met hun leveranciers en met Arisa, Mondiaal FNV, SAVE (een lokale NGO) en het secretariaat, om risico's in hun toeleveringsketen aan te pakken. De deelnemende bedrijven zijn Euretco, Fabienne Chapot, HEMA, O'Neill, Prénatal, The Sting en WE Fashion. Het project is deels gefinancierd door het Fonds Verantwoord Ondernemen.