Bekijk productielocaties Convenant in Open Apparel Registry

De productielocaties zijn vindbaar via de zoekterm ‘Agreement on Sustainable Garments and Textile (AGT)’. De samenwerking met Open Apparel Registry heeft als voordeel dat de productielocaties van de convenantsdeelnemers internationaal gemakkelijker toegankelijk zijn en dat er gedetailleerd kan worden gezocht in de lijst. Daarnaast is er per productielocatie direct zichtbaar of er naast convenantsdeelnemers andere bedrijven (binnen of buiten het convenant) bij die locatie inkopen.

Meer informatie hier.

Bedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, verstrekken een lijst van productielocaties waarmee zij het afgelopen jaar hebben gewerkt. Deze lijst wordt jaarlijks in geaggregeerde vorm gepubliceerd. Dit is een belangrijke stap naar een transparantere keten. Maar transparantie is niet het doel op zich, het doel is substantiële stappen van verbetering in de keten te bereiken voor groepen die negatieve gevolgen ervaren. Hoe draagt de productielocatielijst hieraan bij?

  • Maatschappelijke organisaties kunnen onderzoek doen in de keten op basis van de productielocatielijst. Dit vergroot het inzicht in risico’s van bedrijven en versterkt hun aanpak. Ook wordt hiermee de stakeholderdialoog versterkt en relevanter gemaakt. Lees hier over onderzoek Arisa in Tamil Nadu.
  • Werknemers in de internationale kleding- en textielketens van ondertekenaars (die zichtbaar is gemaakt in de productielocatielijst) kunnen een klacht indienen wanneer hun rechten worden geschonden. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens, milieu of dier behartigen kunnen dit ook doen. Wil je een klacht indienen? Lees hier hoe dit in zijn werk gaat.
  • De productielocatielijst heeft ook als doel om samenwerking en gezamenlijke activiteiten te bevorderen zoals verbeterprogramma’s in fabrieken of het gezamenlijk aanpakken van klachten. De lijst laat zien waar productie geconcentreerd is en het Secretariaat heeft inzicht in welke productielocaties door meerdere ondertekenaars worden gedeeld.

Het Secretariaat moedigt het gebruik van de productielocatielijst op bovenstaande wijzen aan. Om het gebruik van de lijst te vereenvoudigen zijn de productielocaties van 2018 toegankelijk via de internationale online database Open Apparel Registry.