Webinar biodiversiteitsimpact van beleggingen

Hoe meet je de biodiversiteitsimpact van beleggingen, onder andere volgens de methodiek die is ontwikkeld door het Partnership Biodiversity Accounting Financials? Op 16 juni verzorgt het internationaal MVO-Convenant Verzekeringssector hierover een kennissessie met diverse experts.

IMVO Verzekeringen biodiversiteitsimpact © Shutterstock

Wijnand Broer, partner bij CREM en ontwikkelaar van de methodiek, maakt inzichtelijk hoe het in kaart brengen van de biodiversiteitsimpact in de praktijk werkt. Na zijn presentatie delen beleggers die hiermee aan de slag zijn gegaan hun ervaringen. Arthur van Mansvelt van Achmea I.M. vertelt over hun aanpak en welke rol impact analyse en data hierin speelt. Het webinar staat onder leiding van Sanne van Keulen van Natuur & Milieu. Meld je hier aan.

Het tempo van biodiversiteitsverlies is zorgwekkend en zal een zware impact hebben op onze samenleving indien de huidige trend niet wordt doorbroken. Biodiversiteit is het jaarthema van het convenant.