Jaarthema

Jaarlijks stelt de Stuurgroep een thema vast waaraan bijzondere aandacht wordt besteed. Het jaarthema van 2022, biodiversiteit, is verlengd naar 2023.

Het tempo van biodiversiteitsverlies is zorgwekkend en zal een zware impact hebben op onze samenleving indien de huidige trend niet wordt doorbroken. Onder andere Sustainable Development Goals 15, 14 en 12 zetten de mondiale ambitie neer over het inperken van biodiversiteitsverlies. Er is een sterke samenhang tussen klimaatverandering en het verlies aan soorten. Het inperken van de uitstoot van broeikasgassen betekent ook een verbetering voor het tempo waarin biodiversiteit verloren gaat. Lees meer in de infosheet over de bescherming van biodiversiteit en de rol voor verzekeraars en vermogensbeheerders.

In Nederland ontstaan er rond het thema biodiversiteit in de financiële sector allerlei initiatieven. Voorbeelden zijn het recent gepubliceerde rapport van de DNB, de ontwikkeling van het Partnership Biodiversity Accounting Financials, de Finance for Biodiversity Pledge of het delen van best-practices in het beperken van biodiversiteitsverlies door financiële instellingen vanuit het Platform Duurzame Financiering.

De werkgroep Biodiversiteit heeft engagementgesprekken gevoerd met drie grote voedselproducenten: Danone, Nestlé en Unilever. Het thema van het engagement was biodiversiteit met een speciale focus op ontbossing door sojaproductie. Het leidde tot Key Performance Indicators hoe de bedrijven werken aan verduurzaming van sojaproductie.

Informatie

Tools

Webinar ‘Meten van biodiversiteitsimpact van beleggingen’

 

 

Toelichting themakader ‘Biodiversiteit’ op jaarbijeenkomst

 

 

Terugblik webinar kick-off jaarthema ‘Biodiversiteit’

 

Terugblik jaarthema 2020

In 2020 was het jaarthema ‘Toegang tot medicijnen’. De werkgroep heeft in een terugblik de activiteiten samengevat en geleerde lessen opgesteld.