Udeke Huiskamp nieuw lid monitoringscommissie verzekeringsconvenant

Udeke Huiskamp MBA is toegetreden tot de onafhankelijke monitoringscommissie van internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector.

Huiskamp © Huiskamp
Udeke Huiskamp werkt 40 jaar aan duurzaamheid vanuit onderwijs, de overheid, diverse bedrijven en de wetenschap. Ze is werkzaam bij de Universiteit Utrecht als onderzoeker en coördinator externe samenwerking om maatschappelijke onderzoeksvragen over energietransitie te verbinden met wetenschappelijk onderzoek. Huiskamp heeft ruime praktijkervaring met het identificeren van kansen en risico’s voor duurzame waardecreatie bij financiële instellingen en andere kapitaalintensieve ondernemingen. Tevens heeft ze veel kennis en ervaring met verificatie van niet-financiële informatie en het meten van, en het rapporteren over duurzaamheid. Eerder werkte ze onder meer 10 jaar bij Deloitte als milieu-auditor om duurzaamheidsinformatie van beursgenoteerde ondernemingen, financiële instellingen en familiebedrijven te beoordelen. Sinds 2019 is ze ook actief als lid van de monitoringscommissie van het pensioenfondsenconvenant. Tevens is ze lid van de Carbon Disclosure Standard Board, die rapportagekaders opstelt voor transparante duuurzaamheidsinformatie voor bedrijven, investeerders en regelgevers. Udeke Huiskamp vervangt Wim Bartels in de monitoringscommissie.

Over de monitoringscommissie

De monitoringscommissie meet jaarlijks bij alle partijen en verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, in hoeverre de afspraken in het convenant zijn uitgevoerd. Ook kijkt de commissie hoe ver de partijen zijn met de gezamenlijke afspraken.