Monitoring

Bij alle partijen en verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, wordt jaarlijks gemeten in hoeverre de afspraken in het convenant zijn uitgevoerd. Ook wordt gekeken hoe ver de partijen samen al zijn met de gezamenlijke afspraken.

Het IMVO-convenant Verzekeringssector heeft daarvoor een onafhankelijke monitoringscommissie benoemd. Bij de selectie van de leden van de monitoringscommissie is nadrukkelijk rekening gehouden met positie, kennis en expertise van de beleggingswereld en kennis van duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Onafhankelijke monitoringscommissie

De partijen in het convenant hebben samen drie leden benoemd in de onafhankelijke monitoringscommissie:

  • Wim Bartels (Partner Corporate Reporting bij KPMG)
  • Liesbeth Enneking (Hoogleraar Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility bij Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Rens van Tilburg (Directeur bij Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht)

Monitoringsrapport

De monitoringscommissie heeft haar tweede rapport gepubliceerd. De stuurgroep van het convenant heeft hierop gereageerd.