Beleggingsraamwerk biodiversiteit gepubliceerd

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben een ESG-beleggingsraamwerk voor het thema biodiversiteit opgesteld. Dit raamwerk biedt handvatten voor verzekeraars om zogenoemde due diligence (gepaste zorgvuldigheid) uit te kunnen voeren op hun beleggingsportefeuille. Het document is ook beschikbaar in het Engels.

Biodiversiteit © Shutterstock
In het convenant is afgesproken dat de partijen zoeken naar mogelijkheden voor verbeteringen in het beleggingsbeleid op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (zogenoemde ESG-thema’s). De themakaders bieden verzekeraars handvatten voor het uitvoeren van due diligence op de beleggingsportefeuille omtrent een specifiek onderwerp. Het raamwerk over biodiversiteit gaat in op de relevantie voor verzekeraars en het relevante juridische kader dat dit verder onderschrijft. Het ESG due diligence-proces zet uiteen hoe de verzekeraar om dient te gaan met het identificeren en mitigeren van biodiversiteitsrisico’s. Biodiversiteit kent daarnaast veel kruisverbanden met andere waardevolle thema’s, wat betekent dat huidig beleid en activiteiten van verzekeraars veelal kan worden gelinkt aan dit thema.

Biodiversiteit is een relevant en urgent maatschappelijk thema, ook voor de verzekeringssector. De relevantie van het thema wordt voornamelijk aangejaagd door klimaatverandering, vervuiling, verandering in landgebruik en de exploitatie van dieren en planten. Niet alleen maatschappelijk maar ook financieel is het behoud van biodiversiteit kostbaar. De jaarlijkse kosten van ecosysteem-verlies kunnen oplopen tot wel vijf biljoen euro en ook zijn andere producten met economische waarde afhankelijk van de natuur.

Het belang van biodiversiteitsverlies tegengaan wordt erkend door het convenant, die biodiversiteit als jaarthema voor 2021/2022 heeft gekozen. In het licht hiervan is onlangs een themasessie gewijd aan het ontwikkelen en implementeren van verantwoordelijk beleggingsbeleid omtrent biodiversiteit. In deze sessie presenteerden Sanne van Keulen (Natuur & Milieu) en Arthur van Mansvelt (Achmea Investment Management) de contouren van het themakader en gaven zij concrete handvatten voor verzekeraars om aan de slag te gaan met dit onderwerp. De opname van deze sessie is nu beschikbaar.

Download het themakader Biodiversiteit in het Nederlands of in het Engels.