Vivian Vaessen en Jos Hendriks, beleidsmedewerkers FNV: ‘Het tomatenproject heeft ook impact buiten de tomatenketen’

IMVO begint in Europa, vindt de FNV. Het tomatenproject heeft misstanden aan het licht gebracht, die zeker niet alleen bij arbeidsmigranten in Zuid-Italïe spelen. Jos Hendriks en Vivian Vaessen, FNV- beleidsmedewerkers, willen na het onderzoek daadwerkelijke acties. Samen met CBL, overheid en andere convenantspartners.

Vivian Vaessen

© Vivian Vaessen

“Het onderzoek dat CBL en FNV hebben laten uitvoeren in Zuid-Italië heeft bevestigd wat al vaker was gezegd: er gaat heel veel mis met arbeidsmigranten, zowel qua lonen en arbeidsomstandigheden als vakbondsvrijheid. En dat speelt niet alleen in de Italiaanse ingeblikte-tomatenketen.

Het onderzoeksrapport is in januari gepubliceerd en heeft heel wat aandacht gekregen. De Italiaanse ambassadeur heeft het CBL en ons zelfs uitgenodig om over het onderzoek te komen praten. Niet omdat wij de eersten zijn die over de misstanden begonnen, maar vermoedelijk wel omdat het een onderzoek was van een vakbond en een brancheorganisatie samen. Samen kunnen we echt meer impact maken.

Het feit dat we in dit project vanaf het begin samen zijn opgetrokken, en zowel CBL als FNV het onderzoek zelf hebben gefinancierd, heeft zeker geholpen. Het heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht en tot meer begrip geleid. We hebben hetzelfde doel voor ogen: goede arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen voor de werknemers in het begin van de keten.

Het CBL heeft naar aanleiding van het onderzoek een actieplan opgesteld. Als convenant kijken we hoe we de aanpak van het probleem kunnen verbreden naar ander sectoren en landen waar arbeidsimmigranten werken. Het Engelse initiatief ETI is hier ook mee bezig.  Wat we willen, is dat de sociale dialoog wordt versterkt en dat certificerende instanties scherper zijn op problemen in de keten, maar we willen ook dat de overheid, zowel op nationaal als Europees niveau, in actie komt en ervoor zorgt dat de Europese en nationale wetgeving wordt nageleefd en daar ook op handhaaft. Ook in Nederland hebben we op dat punt iets te doen.

Het is een probleem dat we het komend jaar niet meteen kunnen oplossen, maar ook als het convenant is afgelopen, houden we dit vast. Want IMVO gaat verder.”