Renée van den Elsen, adviseur duurzaamheid en communicatie Nedspice: ‘Duurzaamheid is een gezamenlijk belang’

Nedspice gelooft in langdurige partnerschappen, waarbij boeren ondersteuning krijgen om hun teelt duurzaam te verbeteren. Volgens Renée van den Elsen, adviseur duurzaamheid en communicatie bij Nedspice, is dat een gezamenlijk belang.

Renee van den Elsen

© Renée van den Elsen

“Met ons Nedspice Farmers Partnership Program (NFPP) werken wij met meer dan 4500 boeren samen in Vietnam en India. Wij trainen en ondersteunen hen om op een duurzame manier specerijen te produceren. Dat is in het belang van de boeren zelf, maar ook in het belang van ons als bedrijf en zelfs als sector. Het gaat om de zekerheid dat we ook in de toekomst over specerijen van hoge kwaliteit kunnen blijven beschikken. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat het ook voor de volgende generatie specerijenboeren aantrekkelijk blijft om boer te zijn.

Onze specerijen groeien in landen met een tropisch klimaat. Daardoor is de specerijensector per definitie ‘belast’ met een langere, vaak ingewikkelde supply chain, wat de kans op niet-duurzame praktijken groter maakt. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij de specerijensector om te verduurzamen. Zowel op het gebied van arbeids- en mensenrechten als op het gebied van milieu.

In het NFPP-trainingsprogramma dat wij boeren bieden, ligt de focus op het juiste én minder gebruik van pesticiden en kunstmest, bewust omgaan met water en aandacht voor de fysieke omgeving. Ook wordt er aandacht besteed aan het oogsten en opslaan van de specerijen. De juiste werkwijze behoudt de kwaliteit van het product en voorkomt verspilling.
Omdat wij direct contact hebben met de boeren in ons NFPP-programma, kunnen wij voorkomende risico’s gemakkelijker identificeren en aanpakken. Voor indirecte supply chains ligt dit anders. In dat verband kan ik ieder bedrijf met internationale waardenketens aanraden om deel te nemen aan een bijeenkomst in de Due Diligence Roadshow, georganiseerd door de SER. Tijdens de training worden verschillende value chains onder de loep genomen en krijg je praktische handvatten waar je direct mee aan de slag kunt.

Wij vinden het als bedrijf belangrijk om duurzaamheidsprojecten binnen de specerijensector te initiëren of daaraan bij te dragen. Zo hebben we samen met stichting Woord en Daad en een van onze klanten het initiatief genomen voor een kurkumaproject in India. We hebben de projectaanvraag in september bij RVO ingediend. We hopen dat het voorstel er doorheen komt, maar de gezamenlijke voorbereiding heeft in ieder geval al aangetoond dat er een grote bereidheid tot verbetering bestaat. Dat stemt hoopvol.”