Marloes Bruin, sustainability manager Albert Heijn: ‘Op weg naar een leefbaar loon in onze bananenketen’

Albert Heijn heeft het leefbaar-loongat voor zijn hele bananenassortiment in kaart gebracht. De volgende stap in het leefbaar loon-/ bananenproject is oplossingen vinden om leveranciers te ondersteunen om het loongat te vullen. Volgens Marloes Bruin, sustainability manager Albert Heijn, is dat nog niet zo eenvoudig.

Marloes Bruin

© Marloes Bruin

“Het streven naar leefbaar loon is echt in opkomst. Na het commitment van de Nederlandse retailers zijn er ook initiatieven in Duitsland en Engeland gestart. Wat daarbij een belangrijke rol speelt, is dat er nu een eenduidige methode is om het leefbaar-loongat in kaart te brengen. In het leefbaar loon-/bananenproject werken we met de Salary Matrix van IDH. Met dit instrument kan daadwerkelijk bepaald worden of medewerkers een leefbaar loon verdienen.

Het project loopt nu drie jaar. Het is ingewikkelder gebleken dan we vooraf hadden gedacht, maar we hebben wel concrete stappen gemaakt. Het invullen van de Salary Matrix is veel werk en de methodologie is nog niet bij iedereen goed bekend. Maar wij zijn nu zover dat alle plantages waar wij bananen inkopen de matrix hebben ingevuld. In de komende projectrapportage hebben wij dus voor 100 procent van ons bananenassortiment inzicht in het leefbaar-loongat.

De volgende stap is het dichten van die kloof. Het lijkt misschien makkelijk om dat gat te dichten, maar we lopen daarbij tegen allerlei belemmeringen aan. Lokale wetgeving bijvoorbeeld, kan dit lastig maken. Bovendien zijn wij niet de enige afnemer van de telers. Wij kunnen alleen voor ons eigen aandeel de kloof proberen te dichten.

Samen met Superunie, onze leverancier Fyffes en Rainforest Alliance zijn wij een onderzoek gestart om concrete oplossingen te vinden. De inzichten die wij hierbij opdoen, delen we met IDH, zodat die deze kennis ook weer kan helpen verspreiden naar anderen en andere projecten. Het gaat nu om bananen, maar straks mogelijk ook om producten als ananas, thee of rozen.

Een hoger loon voor plantagemedewerkers betekent niet per se dat bananen in de winkel duurder worden. Er zijn meerdere factoren die de prijs bepalen. Maar dat is iets waar onze commerciële afdeling zich mee bezig houdt. Met dit project streven wij ernaar dat medewerkers op bananenplantages een leefbaar loon verdienen.”