Marco Dubbelt, programmamanager Global March: ‘Kinderarbeid vraagt specifieke oplossingen per gebied’

Global March strijdt tegen kinderarbeid en doet dat area-based: samen met lokale partners en gemeenschappen. Die lokale benadering is volgens Marco Dubbelt, programmaleider van Global March in Nederland, het meest effectief.

Marco Dubbelt

© Marco Dubbelt

Local Expert Netwerk

“Het convenant bouwt aan een internationaal Local Expert Network in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Het afgelopen jaar hebben we webinars en trainingen georganiseerd over human rights due diligence en het maken van risicoanalyses. Wij vinden het heel belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale experts. Daarom hebben mijn Indiase collega’s de training in Thailand gegeven. Het begin is er, de komende jaren moet blijken of het Local Expert Network een structurele rol krijgt in de due diligence van bedrijven en of de opgedane kennis en ervaring worden geborgd. De nieuwe subsidieregeling Sectorale Samenwerking biedt daar wel kansen voor. Het Local Expert Network kan de relatie tussen bedrijven hier en leveranciers en producenten daar versterken. Onze lokale partners staan daar graag voor open.”

Toegang tot herstel

“Samenwerking met lokale partners is ook noodzakelijk om slachtoffers van ondernemersactiviteiten toegang tot herstel te bieden. Global March heeft goede ervaring met het Child Labour Monitoring System. We zetten dit systeem op in regio’s waar grondstoffen of producten voor de export worden gefabriceerd en gaan samen met partijen in die omgeving op zoek naar signalen van kinderarbeid. Als er sprake is van kinderarbeid, onderzoeken we wat de oorzaken daarvan zijn, zodat we die oorzaken heel specifiek kunnen aanpakken. Daarbij hebben de betrokken afnemers een belangrijke rol. Het is jammer genoeg niet gelukt om binnen het convenant met een CLMS-pilot aan de slag te gaan, maar er komt wel een pilot waarin areabased aan een klachtenmechanisme wordt gewerkt.”

Kokosproject Filipijnen

“In het laatste convenantsjaar gaan we nog van start met een kokokproject in de Filipijnen, een van de grootste kokosproducenten ter wereld. Dat doen we samen met Cordaid en de brancheverenigingen VERNOF en MVO. Deelnemende bedrijven zijn Cargill en Wilmar, grote importeurs van oliën en vetten. Het project richt zich met name op kleinschalige boeren en kinderarbeid. Het is bekend dat er in de kokosteelt veel kinderarbeid voorkomt. Kinderen klimmen de bomen in om de kokosnoten te plukken.

Het project begint met een onderzoek om in kaart te brengen hoe ernstig het probleem van kinderarbeid op de Filipijnen is, wat de oorzaken zijn en wat er nodig is om kinderen uit de arbeid te halen. De praktijk leert dat er allerlei onderliggende oorzaken zijn, zoals te weinig inkomen. Soms zijn er geen scholen in de buurt. Die oorzaken moeten we aanpakken. Door de kokosketen transparanter te maken en meer contact te hebben met lokale boeren, komen we tot betere, gebiedsspecifieke oplossingen om kinderarbeid tegen te gaan. Daarmee kan dit project als voorbeeld dienen voor andere landen en andere ketens.”