Dieneke de Groot, coördinator Cordaid: ‘Kennisoverdracht levert altijd iets op’

Dieneke de Groot

© Dieneke de Groot

Local Expert Network

“De start van het Local Expert Network heeft door corona wat vertraging opgelopen. In 2021 zijn we met webinars begonnen, de fysieke bijeenkomsten konden we pas in 2022 organiseren. De training in Uganda werd door trainers van Cordaid gegeven. Het wordt spannend of het netwerk in 2023 al sterk genoeg is om zonder het convenant door te blijven gaan. Toch ben ik ervan overtuigd dat de kennis over due diligence die we hebben overgedragen aan lokale experts in Afrika, Latijns-Amerika en Azië iets goeds oplevert. Kennis die je overdraagt komt op de een of andere manier altijd terug. We zien doorgaans niet wat projecten op de langere termijn opleveren, omdat we niet gewend zijn om projecten na tien jaar nog eens te evalueren. Maar het effect zou wel eens groter kunnen zijn dan we verwachten.”