Jacob van der Duijn Schouten en Kees Knulst, politiek adviseurs Woord en Daad: ‘Ketenverduurzaming blijft samenwerking vragen’

Het kostte tijd om vertrouwen op te bouwen tussen de partijen in het convenant. Jacob van der Duijn Schouten en Kees Knulst, politiek adviseurs bij Woord en Daad, hopen dat de samenwerking zo sterk is dat bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar na het convenant blijven vasthouden.

Kees Knulst

© Kees Knulst

Concrete projecten

“Als ontwikkelingsorganisatie richten wij ons graag op concrete projecten. Zo hebben wij vorig jaar een verkenning gedaan voor een cashew-project in West-Afrika en Azië. Convenantsvoorzitter Ewald Wermuth nam daarop dit jaar het initiatief om samen met een aantal convenantspartijen tot een visie te komen op de verduurzaming van de cashewketen. De laatste versie van het visiestuk moet nog worden besproken, maar als die gezamenlijk visie er ligt, kunnen we vervolgstappen zetten, misschien wel in de vorm van een project.

Intussen onderzoeken we ook de mogelijkheden om samen met andere partijen een project rond kurkuma op te zetten in India, met als doel kleinschalige kurkumaboeren te helpen om een leefbaar inkomen te verwerven. Mogelijk kan onze Indiase partnerorganisatie Job Booster, een rol vervullen in het onderzoek naar risico’s op het gebied van mensenrechten en milieu en naar het gat tussen leefbaar inkomen en het inkomen dat kurkumaboeren nu verdienen.”

Due Diligence Roadshow en Nevi-training

“De laatste jaren heeft het convenant onder meer ingezet op due diligence support en kennisoverdracht. Daar hebben ook wij met plezier aan meegewerkt. De Due Diligence roadshows en de Nevi-training ‘IMVO en inkoop’ in Nederland waren een groot succes. Kennelijk zijn heel veel bedrijven op het punt aangekomen dat ze willen weten wat due diligence inhoudt en wat ze daar in hun dagelijkse praktijk mee moeten. Tijdens de trainingen is er tijd om vragen en casussen te bespreken en met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor krijgen wij als maatschappelijke organisaties de kans om met bedrijven in contact te komen en onze kennis, ervaring en netwerken te delen.

Het is mooi dat in de afgelopen jaren het vertrouwen tussen de convenantspartijen is gegroeid. Dat biedt kansen op samenwerking. Wij kunnen bedrijven ondersteunen om hun ketens transparant te maken. Bedrijven hebben zicht op hun leveranciers, de eerste schakel in de keten, maar hebben soms minder beeld bij wat er verderop in de keten gebeurt, hoe het zit met de werkomstandigheden in een fabriek of het inkomen van kleinschalige boeren.

Het convenant loopt in 2023 af. Dat is in zekere zin jammer, want het kostte tijd om vertrouwen op te bouwen. Maar wij hopen dat de samenwerking nu zo sterk is dat bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ook na die tijd vasthouden en weten te vinden. We hebben elkaar nodig om waardenketens te verduurzamen. Als er straks IMVO-wetgeving van kracht wordt, misschien nog wel meer.”