Doe mee!

Werkt jouw bedrijf met metalen? Wil je een beter begrip krijgen van hoe jouw bedrijfsactiviteiten van invloed kunnen zijn op mens en milieu in toeleveringsketens? Werk je graag samen met collega’s uit de industrie en andere belanghebbenden om meer verantwoorde ketens te realiseren? Dan is het convenant het juiste instrument voor jou.

Binnen het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector werk je samen met de overheid, vakbonden, ngo's en brancheorganisaties en andere bedrijven aan transparantere ketens om zo (potentiële) negatieve impact te identificeren, verminderen en / of aan te pakken. Dit wordt gedaan door bedrijven te helpen met het naleven van OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de ‘UN Guiding Principles’ inzake mensenrechten en bedrijfsleven.

Waarom meedoen?

De voordelen op een rij

Als deelnemer van het convenant:

  • Levert jouw bedrijf een positieve bijdrage aan de maatschappij en de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • Krijgt jouw bedrijf een betere reputatie op het gebied van duurzaamheid.
  • Voldoet jouw bedrijf beter aan (toekomstige) wettelijke verplichtingen omtrent internationaal MVO.
  • Heeft jouw bedrijf toegang tot digitale hulpmiddelen (‘due diligence webtool’) en ondersteuning van experts voor het implementeren van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de ‘UN Guiding Principles’ inzake mensenrechten en bedrijfsleven internationale richtlijnen.
  • Heeft jouw bedrijf meer invloed op actoren in de keten om (potentiële) negatieve impact met betrekking tot mensenrechten en milieu gezamenlijk aan te pakken.
  • Heeft jouw bedrijf toegang tot een netwerk van relevante stakeholders en deskundigen in de metaalsector.

De noodzaak

Van de metaalsector is bekend dat zij een verhoogd risico heeft op het schenden van mensenrechten, fundamentele arbeidsrechten, milieu- en biodiversiteitsnormen. Daarmee heeft de sector een negatieve impact op lokale gemeenschappen. Ketens van metalen en mineralen zijn vaak niet of weinig transparant. Ten eerste zijn er tal van grondstoffen en vele manieren om deze te winnen, te verwerken en te verhandelen. Daarnaast zijn er politieke, bestuurlijke en sociaaleconomische situaties in productielanden die de traceerbaarheid van de grondstoffen belemmeren. Daardoor is het complex om potentiële risico’s in de keten op te sporen en aan te pakken.

De maatschappij verwacht van bedrijven, ook in de metaalsector, dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen, natuur en milieu. Die verantwoordelijkheid gaat veel verder dan het eigen stukje in de keten. Bedrijven moeten weten wat er in hun hele keten gebeurt. Hoe transparanter de ketens, hoe beter bedrijven zich kunnen inzetten om negatieve effecten op mensenrechten en milieu te voorkomen, te beperken en zo nodig te herstellen. Dat is ook goed voor de reputatie van de sector en van individuele bedrijven.

Geen enkel bedrijf, brancheorganisatie of maatschappelijke organisatie (ngo’s en vakbonden) kan de complexe problemen in de keten in zijn eentje oplossen. Dit lukt alleen door samenwerking en krachtenbundeling. Het convenant is een hulpmiddel voor bedrijven om hun inzet op het vlak van internationaal MVO te verbeteren, met hulp van brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Wat wordt er van jouw bedrijf verwacht?

U neemt actief deel aan de uitvoering van het convenant. Het bedrijf gaat aan de slag met implementatie van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de ‘UN Guiding Principles’ inzake mensenrechten en bedrijfsleven. Hiervoor krijgt u toegang tot de ‘due diligence webtool’ waarin verschillende hulpmiddelen digitaal beschikbaar zijn. Een vertegenwoordiger van uw organisatie is aanwezig bij algemene bijeenkomsten en sluit zich aan bij ten minste één werkgroep. Van bedrijven wordt ook verwacht dat ze een jaarlijkse financiële bijdrage leveren.

Bedrijven, ongeacht de grootte, type of kennisniveau van internationaal MVO, zijn welkom om toe te treden tot het convenant.

Meer informatie & contact

Heb je interesse in deelname aan het convenant? Neem dan vrijblijvend contact met het secretariaat op voor een kennismakingsgesprek. Dit kan via het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar metaalconvenant@ser.nl.

Verder lezen?

Download onze brochure met meer informatie over wat het convenant voor uw organisatie kan betekenen.