Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Internationaal MVO convenant voor de metaalsector.


1. Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

Een bedrijf kan meedoen als:

 • het werkt met metalen;
 • het een motivatie inlevert;
 • er geen bezwaar is bij de andere partijen tegen deelname van het nieuwe bedrijf;
 • het jaarlijks financieel bijdraagt;
 • het de volgende officiële documenten ondertekent:
  • Convenant
  • Vertrouwelijkheidsprotocol
  • Overeenkomst van Opdracht

2. Hoeveel kost het om mee te doen?
Grootte bedrijf
FTE
Jaarlijkse
bijdrage
Eenmalige
bijdrage
Mini
0 – 25
€500
€1,500
Klein
26 – 250
€2,000
€1,500
Medium
251 – 5.000
€5,000
€1,500
Groot
> 5.000
€10,000
€1,500


3. Wat wordt er van mijn bedrijf verwacht als ik meedoe?
 • Het uitvoeren van due diligence in lijn met de OESO- en VN-richtlijnen;
 • Deelname aan één van de werkgroepen:
  • Werkgroep Due Diligence
  • Werkgroep Collectieve Acties en Opschaling
  • Werkgroep Verantwoorde Toeleveringsketen van Secundaire Materialen;
 • Samenwerking met andere deelnemers aan het convenant;
 • Intern en extern communiceren over het convenant en due diligence resultaten.

4. Wat is het verschil tussen het convenant en andere duurzaamheidsinitiatieven?

Comparison RBC initiatives


5. Welke instrumenten biedt het convenant aan voor het uitvoeren van due diligence?