Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Internationaal MVO convenant voor de metaalsector.


1. Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

Een bedrijf kan meedoen als:

 • het werkt met metalen;
 • het een motivatie inlevert;
 • er geen bezwaar is bij de andere partijen tegen deelname van het nieuwe bedrijf;
 • het jaarlijks financieel bijdraagt;
 • het de volgende officiële documenten ondertekent:
  • Convenant
  • Vertrouwelijkheidsprotocol
  • Overeenkomst van Opdracht

2. Hoeveel kost het om mee te doen?
Grootte bedrijf
FTE
Jaarlijkse
bijdrage
Eenmalige
bijdrage
Mini
0 – 25
€500
€1,500
Klein
26 – 250
€2,000
€1,500
Medium
251 – 5.000
€5,000
€1,500
Groot
> 5.000
€10,000
€1,500


3. Wat wordt er van mijn bedrijf verwacht als ik meedoe?
 • Het uitvoeren van due diligence in lijn met de OESO- en VN-richtlijnen;
 • Deelname aan één van de werkgroepen:
  • Werkgroep Due Diligence
  • Werkgroep Collectieve Acties en Opschaling
  • Werkgroep Verantwoorde Toeleveringsketen van Secundaire Materialen;
 • Samenwerking met andere deelnemers aan het convenant;
 • Intern en extern communiceren over het convenant en due diligence resultaten.

4. Wat is het verschil tussen het convenant en andere duurzaamheidsinitiatieven?

Comparison RBC initiatives


5. Welke instrumenten biedt het convenant aan voor het uitvoeren van due diligence?

Stap 1: Beleid en organisatie

Instrument
Waarom gebruiken?
Maturity Assessment Tool
Vragenlijst over de uitvoering van due diligence binnen een bedrijf. Deze wordt jaarlijks ingevuld door de bedrijven.
1) Zelfevaluatie voor bedrijven, om hun niveau van het uitvoeren van due diligence vast te stellen
2) Vooruitgang monitoren van uitvoering due diligence
Maturity Improvement Plan
Sjabloon om SMART doelstellingen te formuleren om de uitvoering van due diligence binnen het bedrijf te verbeteren.
Verbetering van uitvoering due diligence door het bedrijf.
Voorbeeld internationaal MVO-beleid
Voorbeeldtekst voor internationaal MVO/due diligence beleid voor een bedrijf.
Het uitvoeren van due diligence start bij het hebben van beleid. Dit is ook een vereiste volgens de OESO-richtlijnen.

Stap 2: Risico analyse

Instrument
Waarom gebruiken?
Sjabloon voor lijst van due diligence informatie
Sjabloon waarin bedrijven aangeven wie hun leveranciers/klanten zijn, welke materialen ze inkopen en wat de herkomstlocatie is.
Inzicht krijgen in de toeleveringsketen. Dit is het startpunt voor risicoanalyse.
Overzicht van bronnen voor het analyseren van risico’s in de toeleveringsketen
Overzicht van beschikbare instrumenten en informatiebronnen (betaald en gratis) op het gebied van internationaal MVO-risico’s.
Informatievoorziening om risicoanalyse te kunnen doen.
Heatmap
Instrument om geïdentificeerde risico’s te prioriteren in lijn met de OESO-richtlijnen (ernst en waarschijnlijkheid).
Inzicht krijgen in welke risico’s het eerste moeten worden aangepakt; de meest ernstige risico’s in de toeleveringsketen.

Stap 3: Stoppen, voorkomen of beperken van risico’s

Instrument
Waarom gebruiken?
Sjabloon due diligence action plan
Sjabloon om een SMART actieplan te maken om potentiele of daadwerkelijke negatieve gevolgen te voorkomen en/of te beperken.
Voorkomen, beperken of herstellen van potentiele of daadwerkelijke negatieve gevolgen in de toeleveringsketen.

Stap 5: Communiceren over due diligence

Instrument
Waarom gebruiken?
Sjabloon due diligence rapport
Sjabloon en checklist voor het opstellen van een publieke rapportage op het gebied van due diligence/ internationaal MVO.
Zichtbaar maken als bedrijf hoe het mens en milieu respecteert voor belanghebbenden en relaties en bijdragen aan het verbeteren van transparantie in de keten. Publieke rapportage over o.a. de aanpak van potentiele en daadwerkelijk negatieve gevolgen is een vereiste volgens de OESO-richtlijnen.