Stories of change

Op welke manier dragen deelnemers aan het convenant bij aan een positieve verandering? En wat levert deelname hen op? Verschillende bedrijven en organisaties delen hun verhaal.