Hoe CNV Internationaal de arbeidsomstandigheden in de mijnen van Peru verbetert

Aluminium, kobalt, grafiet, goud, koper, zilver, lithium en tin, afkomstig uit mijnen in de onherbergzame Peruaanse Andes, zijn onmisbare stoffen in veel dagelijkse producten. Minstens zo onmisbaar zijn de mijnwerkers die hier als uitzendkracht werken om te zorgen dat de metalen bij Nederlandse bedrijven terechtkomen. In de praktijk gaat in de mijnen van Peru echter nog veel mis op het gebied van arbeidsrechten. Zo vonden in 2018 41 dodelijke ongevallen plaats en heeft slechts 10% van de mijnwerkers een vast contract. Tegelijkertijd importeerde Nederland in 2018 115 miljoen euro aan mineralen uit Peru. Hierdoor krijgen veel Nederlandse metaalbedrijven te maken met misstanden in hun keten.

CNV Peru
Mijnwerker in Peru

Internationaal netwerk

Door deelname aan het internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector werkt CNV Internationaal mee aan het terugdringen en voorkomen van potentiële mensenrechtenrisico’s in de metaalketen. Zo wordt kennis en informatie over arbeidsrechten in de lokale context gedeeld met bedrijven en worden misstanden actief gesignaleerd met behulp van wereldwijde lokale partners en internationale afdelingen. Op die manier levert CNV Internationaal een belangrijke bijdrage aan de inspanningen van bedrijven om mogelijke misstanden op het gebied van arbeidsrechten te voorkomen, vast te stellen en te verhelpen.

Dialoog in Peru

Voor individuele Nederlandse bedrijven is het moeilijk direct invloed uit te oefenen op het respecteren van de fundamentele arbeidsrechten van mijnwerkers aan het begin van de keten. Via het convenant kunnen bedrijven samen met vakbonden, de overheid en maatschappelijke organisaties wél verandering in gang zetten. Zo wordt het werk van CNV Internationaal inmiddels zichtbaar in de Peruaanse Andes. Mijnwerker Jesús Cárdenas slaagde erin om voor het eerst een vakbond op te richten voor uitzendkrachten in de mijnbouw. Jesús en zijn collega’s leerden dankzij trainingen van CNV Internationaal over hun arbeidsrechten en hoe zij een constructieve dialoog aan kunnen gaan. Hierdoor zijn zij beter in staat om als gesprekspartner op te treden. Samen met het mijnbouwbedrijf kunnen zij nu de dialoog voeren over verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk.

“Het mijnbedrijf heeft begrepen dat het ook verantwoordelijk is voor de werkers zonder vaste contracten”, zegt Jesús Cárdenas, mijnwerker en oprichter van vakbond FENTECAMP.

Risico’s begrijpen en in kaart brengen

Naast training en bemiddeling, zet CNV Internationaal zich ook in om verborgen risico’s in de metaalketen in kaart te brengen en te delen met partijen binnen het convenant. Recent onderzoek heeft geresulteerd in een position paper, waarbij de risico’s in Peru, Colombia en Bolivia aan de hand van een case study inzichtelijk zijn gemaakt. Uit dit onderzoek blijken grote verschillen te bestaan tussen de positie van uitzendkrachten en die van mijnwerkers in vaste dienst. Lees hier meer.

Doe mee!

Ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over deelname aan het convenant? Neem dan contact op met het secretariaat via: metaalconvenant@ser.nl