Krommenhoek Metals doet meer zaken door het convenant

Bas Krommenhoek is de directeur van Krommenhoek Metals. Hij heeft nog geen jaar geleden besloten zich aan te sluiten bij het internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector en heeft daar geen spijt van. Het convenant levert hem nieuwe contracten en veel goede gesprekken met leveranciers én klanten op.

Bas Krommenhoek, Krommenhoek Metals
Bas Krommenhoek, Krommenhoek Metals

Waarom neemt Krommenhoek Metals deel aan het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector?

We zijn een familiebedrijf dat internationaal zaken doet. Veel binnen Europa, maar ook daarbuiten. We kopen bijvoorbeeld schroot uit Afrika en verkopen metaal aan bedrijven in Azië. De regels verschillen enorm per land. In IJsland mag je koelkasten op een andere manier verwerken dan in de Europese Unie. In sommige landen zijn er nauwelijks regels. Het branden van kabels is hier verboden, maar gebeurt in andere landen nog wel volop. Ik kan aan het metaal dat ik binnen krijg soms zien hoe het verwerkt is. Als ik metaal exporteer weet ik niet hoe de arbeidsomstandigheden daar zijn. Ik wil graag samen met mijn leveranciers en klanten optrekken om deze omstandigheden te verbeteren. De tijd dat mensen op blote voeten metaal smelten of kabels strippen is wat mij betreft echt wel voorbij.

Wat doet Krommenhoek Metals om risico’s op het gebied van internationaal MVO te verminderen?

We zijn een voortrekker binnen de metaalsector. In Nederland hebben we jaren geleden al besloten dat we een verantwoord bedrijf willen zijn en niet wachten op regelgeving, maar zelf onze standaarden stellen. Nu maken we de stap dat ook internationaal te doen. We hebben ons beleid gecommuniceerd en zijn gesprekken met onze leveranciers en klanten gestart. Tussenpersonen die ons metaal kopen moeten me nu laten weten waar de metalen naartoe gaan. En dat mag geen kantooradres zijn, maar een verwerkingsadres. Dan kunnen we ermee aan de slag. Ik wil dan weten hoe de arbeidsomstandigheden daar zijn en zo nodig in gesprek over verbeteringen.

Hoe kan Krommenhoek Metals samen met partijen in het convenant het verschil maken?

Ik zoek actief naar andere metaalrecyclers die lid willen worden van het convenant. Dan kunnen we onze krachten bundelen en staan we sterker tegenover leveranciers en klanten die nog niet zo positief staan tegenover internationaal verantwoord ondernemen. Als we bijvoorbeeld dezelfde klant in Azië hebben, kunnen we samen optrekken om transparantie af te dwingen en te werken aan verbeteringen. We kunnen op dit gebied samenwerken zonder onze concurrentiepositie te verzwakken. Zo maken we samen het verschil.

Hoeveel tijd neemt deelname aan het convenant in beslag en levert het voldoende op?

Gesprekken met andere partijen binnen het convenant hebben ons geholpen het gesprek met onze klanten en leveranciers op een andere, betere manier aan te gaan. Ik kan ook verwijzen naar het convenant als reden waarom we die gesprekken voeren. We worden nu overstelpt met certificaten en bewijzen dat alles goed gaat bij onze klanten en leveranciers. Ze nodigen ons ook uit om langs te komen, zodat we dat met eigen ogen kunnen zien. Zodra het kan, willen we onze belangrijkste leveranciers en klanten ook echt bezoeken om dat te doen en het gesprek in persoon te voeren.

Ik doe het convenant nu nog vooral zelf. We willen iemand fulltime in dienst nemen die met duurzaamheid en internationaal MVO aan de slag gaat, als klankbord voor de directie. We willen ons onderscheiden door de manier waarop wij werken. Zo trekken we ook nieuwe klanten aan.

Onlangs sprak ik een bedrijf dat overwoog lid te worden van het convenant. Dat is niet alleen gelukt, ze hebben mij ook het contract gegeven voor de verwerking van hun restmetaal. Dit contract is heel waardevol voor ons en een bevestiging dat we de juiste weg bewandelen, samen met gelijkgestemden. Ik weet zeker dat er nog meer leveranciers en klanten zullen volgen die voor ons kiezen omdat we een verantwoorde speler op de metaalmarkt willen zijn.

Ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over deelname aan het convenant? Neem dan contact op met Bas Krommenhoek zelf of het secretariaat van het convenant.