Nieuws

Pieter van der Gaag nieuwe voorzitter pensioenconvenant

Convenant voor de Pensioenfondsen | 09-09-2021

Pieter van der Gaag is de nieuwe voorzitter van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. In het convenant werken pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en de overheid samen om inzicht te krijgen in internationale investeringsketens en misstanden aan te pakken die milieu en samenleving raken.

Raak Metals Groep ondertekent Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 08-09-2021

Raak Metals Groep, specialist in metaalrecycling, heeft het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf bijdragen aan verantwoorde inzameling en verwerking van metaalschroot.

Werkgroep Biodiversiteit start engagementtraject sojateelt

Convenant verzekeringssector | 18-08-2021

De werkgroep rond het jaarthema biodiversiteit staat in de startblokken voor een collectief engagementtraject met drie bedrijven die vlees en zuivel verwerken. Het doel is een bijdrage te leveren aan het stoppen van ontbossing in Brazilië als gevolg van de sojateelt.

Transparantietool voor risicoanalyse in de kleding- en textielketen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 05-08-2021

Modint heeft binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel het initiatief genomen om alle gecombineerde kennis van het bedrijfsleven en experts vast te leggen in twee tools voor bedrijven.

Zonnesector sluit zich aan bij proces voor internationaal MVO-convenant Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare energie | 27-07-2021

De zonnesector heeft zich aangesloten bij het proces voor de ontwikkeling van een internationaal MVO-convenant voor de sector hernieuwbare energie. Holland Solar en Vereniging Eigen Huis zijn nu officiële deelnemers. Voorheen bestond het initiatief vooral uit organisaties die actief zijn in de windenergiesector.

Heineken neemt toegang tot herstel en verhaal serieus

Convenant Voedingsmiddelen | 12-07-2021

Het internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelensector interviewde Benjamin Gatland, Director Social Sustainability van Heineken and Diane Zivkovic, Director Global Business Conduct over hun benadering van herstel en verhaal en hun klachtenmechanisme. Dit mechanisme is van cruciaal belang om de zakelijke gedragscode van Heineken te handhaven.

Handreiking helpt toeleveringsketen in kaart brengen

Initiatief TruStone | 09-07-2021

Het Initiatief TruStone heeft voor deelnemende bedrijven een handreiking uitgebracht om de toeleveringsketen in kaart te brengen vanaf de steengroeven tot aan de verkooppunten. Tijdens deze vaak lange weg treden meerdere sociale en milieurisico’s op. De handreiking helpt deze dergelijke risico's te identificeren en aan te pakken.

GOLLD ondertekent Convenant Verantwoord Goud

Convenant Verantwoord Goud | 08-07-2021

Sieradenmerk GOLLD heeft zich aangesloten bij het Convenant Verantwoord Goud. Het Nederlandse sieradenmerk maakt gebruik van 100% gerecycled goud. Alle sieraden worden op Nederlandse bodem ontworpen en gemaakt.

Handreiking ‘Transparantie over engagement’

Convenant verzekeringssector | 07-07-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over transparantie bij engagement. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Handreiking ‘Transparantie over acties na melding van ernstige misstanden’

Convenant verzekeringssector | 05-07-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht met handvatten hoe verzekeraars transparant kunnen zijn over genomen acties na melding van ernstige misstanden. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.