Nieuws

Laatste training Local Expert Network afgerond in Uganda

Convenant Voedingsmiddelen | 23-11-2022

Partijen van het Convenant Voedingsmiddelen verzorgden een Human Rights Due Diligence training in Uganda. Vakbond FNV en stichting Cordaid gaven de training aan nieuwe deelnemers van het Local Expert Network.

Webinar verplichte EU-duurzaamheidsrapportage voor Nederlandse ondernemingen

23-11-2022

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving een webinar over de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD verplicht duizenden ondernemingen om te rapporteren over hun duurzaamheid. Dit zal grote effecten hebben op veel ondernemingen, ook op diegenen die er niet direct onder vallen. De eerste standaarden waaraan de ondernemingen moeten gaan voldoen, zijn vandaag bekend gemaakt. Het webinar is nu terug te zien. Ook is een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden beschikbaar.

Nieuwe ambassadeur geeft Initiatief TruStone impuls

Initiatief TruStone | 14-11-2022

Toon Huijps is gestart als ambassadeur van het Initiatief TruStone. Zijn voornaamste taak is te zorgen dat meer bedrijven zich aansluiten bij het convenant. Hij gaat daarvoor actief bedrijven benaderen uit de natuursteensector, retailers, infrabedrijven en aannemers.

Nieuwe Europese verordening moet producten met dwangarbeid weren van Europese markt

09-11-2022

In september 2022 heeft de Europese Commissie een concept verordening voorgesteld om producten die met dwangarbeid zijn gemaakt op de EU-markt te verbieden. Ben je benieuwd wat deze verordening inhoudt? En wat het voor jouw bedrijf zou kunnen betekenen? Dit artikel geeft antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Initiatief TruStone zet in op groei in tweede helft convenantsperiode

Initiatief TruStone | 17-10-2022

Het Initiatief TruStone heeft 2,5 jaar na de start een zelfevaluatie uitgebracht. Steeds meer natuursteenbedrijven doen kennis op over due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en passen dit ook toe. Er is breed draagvlak onder de partijen om het convenant na de looptijd van vijf jaar voort te zetten, mede door de goede onderlinge samenwerking. Tegelijkertijd heeft het convenant de komende jaren enkele opgaven, waaronder een groei van het aantal aangesloten bedrijven.

Webinar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Hernieuwbare Energie Sector

Hernieuwbare energie | 17-10-2022

Met de klimaatcrisis, stijgende energieprijzen en toenemende geopolitieke spanningen, wordt de energietransitie steeds belangrijker. In de toeleveringsketen van de hernieuwbare energiesector (zon en wind) bestaan echter risico’s op negatieve effecten voor mens en milieu die niet genegeerd kunnen worden. De SER en het Danish Institute for Human Rights organiseerden op 7 september een webinar over dit onderwerp.

Gevolgen IMVO-wetgeving voor verzekeraars

Convenant verzekeringssector | 14-10-2022

Met de komst van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive is Europese wetgeving op het gebied van IMVO in ontwikkeling. Daarnaast is de Nederlandse overheid bezig met het formuleren van de nationale inzet. Hoe gaat dit de verzekeringssector raken en hoe bereiden verzekeraars zich voor? De kennissessie hierover is nu terug te kijken.

Engagementsamenwerking in de toeleveringsketen van palmolie

Convenant voor de Pensioenfondsen | 12-10-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn tweede engagementcasus afgesloten rond drie ondernemingen in de palmoliesector: een inkoper, een leverancier en een dochteronderneming. Het aanpakken van systemische problemen in de toeleveringsketen van palmolie kost tijd, vereist aanzienlijke capaciteit en de engagementdoelstellingen waren vanaf het begin ambitieus. De werkgroep heeft toch gekozen voor de palmoliesector en de geleerde lessen verzameld.

Minister Schreinemacher over IMVO-samenwerking: “Mooie resultaten, die ik graag verder wil stimuleren”

06-10-2022

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) nam deel aan een rondetafelgesprek bij de SER. Centraal stonden de ervaringen van bedrijven, ngo’s en vakbonden in hun samenwerking om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen in diverse toeleveringsketens.

Duurzame transitie voedselsysteem nodig om impact op mens, dier en milieu te verminderen

Convenant verzekeringssector | 30-09-2022

Het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector publiceerde onlangs een update van het themakader Dierenwelzijn. Nienke van der Veen van World Animal Protection gaat aan de hand van drie vragen in op het belang van dierenwelzijn en pleit voor een bredere blik op de huidige stikstofcrisis.