Nieuws

Geleerde lessen over engagementsamenwerking op de eiwittransitie gepubliceerd

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-01-2023

Binnen het zogenoemde diepe spoor van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen is gekozen voor een casus gericht op milieurisico’s, te weten het verlies aan biodiversiteit. De urgentie van het verlies aan biodiversiteit wordt gevoeld en de overlap tussen financiële en maatschappelijke risico’s is aanzienlijk. De Werkgroep Biodiversiteit is in een collectief engagement nagegaan hoe een grote retailer kan inzetten op de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De geleerde lessen van het engagementtraject zijn beschikbaar.

Breda neemt deel aan Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 18-01-2023

De gemeente Breda neemt voortaan deel aan Initiatief TruStone, het convenant dat de natuursteensector wil verduurzamen. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar ambities rond maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen.

Partijen Metaalconvenant brengen bezoek aan Tata Steel

Convenant voor de metaalsector | 02-01-2023

Tegen welke uitdagingen lopen metaalbedrijven in de praktijk aan bij de toepassing van due diligence? Hoe kan samenwerking de proactiviteit van bedrijven en de impact in de keten vergroten? En op welke acties wordt ingezet in jaar vier van het convenant? Deze vragen en meer stonden centraal tijdens de algemene ledenvergadering van het Metaalconvenant. De dag werd afgesloten met een rondleiding over het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

Vierde monitoringsrapport verschenen

Convenant verzekeringssector | 22-12-2022

De Stuurgroep van het IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het vierde rapport van de Monitoringscommissie.

Gemeente Duffel (B) sluit zich aan bij Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 22-12-2022

De Vlaamse gemeente Duffel heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee geeft de gemeente aan concreet te willen werken aan de verdere verduurzaming van de natuursteensector.

Jaarbijeenkomst sluit Convenant IMVB Pensioenfondsen af

Convenant voor de Pensioenfondsen | 21-12-2022

Op donderdag 15 december was de laatste jaarbijeenkomst van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. De partijen gingen in op het aankomende monitoringsrapport, de toekomst, presenteerden verschillende sessies over casussen uit het diepe spoor en bespraken engagement in een gepolariseerde wereld.

Geleerde lessen over transparantie kijken verder dan kledingsector

20-12-2022

De Open Supply Hub heeft onlangs een webinar opgenomen over waardeketentransparantie in de kledingsector. De deelnemers van het webinar onderzochten enkele van de belangrijkste organisaties, elementen en initiatieven die leidden tot een ongekend transparantieniveau in de kledingsector en ook hoe deze kunnen en al worden gebruikt buiten de kledingsector. Fleur Meerman, senior beleidsadviseur bij de SER, deelde lessen uit de textielsector op basis van haar 5,5 jaar ervaring met het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT). De opname van het webinar is nu terug te zien.

Succesvolle engagement-samenwerking in micaketen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 14-12-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn engagementcasus afgesloten met een autofabrikant en een rechtstreekse leverancier in de toeleveringsketen van mica. Hieruit volgt onder meer dat de autofabrikant fulltime capaciteit heeft aangenomen voor de verantwoorde inkoop van mica en is toegetreden tot het Responsible Mica Initiative. Ook heeft de engagementcasus geresulteerd in meer bewustzijn over de risico’s op kinderarbeid in micamijnen bij de autofabrikant en bij investeerders. De werkgroep heeft de geleerde lessen en aanbevelingen gepubliceerd.

Start aanpak van armoede met het stellen van de juiste vragen

Convenant Voedingsmiddelen | 09-12-2022

Om de rechten van werkenden in de agrifoodsector te respecteren, zijn vakbondsvrijheid en sociale dialoog essentieel. Zicht krijgen op de mensenrechtensituatie in productieketens start met het stellen van de juiste vragen. Partijen van het IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector hebben hiervoor samen met Fairtrade een flyer ontwikkeld.

UN Global Compact Human Rights-programma: van commitment naar actie

07-12-2022

Global Compact Netwerk Nederland (GCNL) en de SER werken samen voor de ‘Business & Human Rights Accelerator’. Dit zes maanden durende GCNL-programma start in februari 2023 en helpt bedrijven van commitment naar actie op het gebied van mensenrechten en arbeidsrechten. De inschrijving sluit op 16 december 2022.