Nieuws

Met deze tools breng je risico’s in jouw keten in kaart

Convenant Voedingsmiddelen | 03-07-2023


De partijen van het IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector bieden bedrijven extra hulp om risico’s in de keten in kaart te brengen. Een nieuwe tool: de Due Diligence Risicomatrix, geeft een overzicht van de risico’s voor de 28 belangrijkste productgroepen. Voor bedrijven die rijst importeren uit Cambodia is er nu een uitgebreide risicoanalyse beschikbaar. Tot slot kunnen bedrijven tijdens een online netwerkevenement laagdrempelig in contact komen met lokale risicobeoordelingsexperts.

Implementatie afspraken verzekeringsconvenant centraal

Convenant verzekeringssector | 03-07-2023

Het optimaal inzetten van de bestaande instrumenten in het IMVO-convenant voor de verzekeringssector stond in 2022 centraal blijkt uit de jaarrapportage die vandaag is gepubliceerd. Het convenant heeft als doel om verzekeraars te helpen bij het praktisch toepassen van de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), bijvoorbeeld om betrokkenheid bij kinderarbeid of natuurschade te voorkomen of te herstellen.

Mensenrechtenverdedigers onder druk

Convenant verzekeringssector | 22-06-2023

Het wordt steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Verzekeraars kunnen hier verantwoordelijkheid nemen door er aandacht aan besteden in hun risico-analyses en gezamenlijk op te trekken in hun vragen aan vermogensbeheerders.

Due Diligence Roadshow krijgt vervolg!

Convenant voor de metaalsector | 12-06-2023

Na een succesvolle eerste editie van de Due Diligence Roadshow krijgt deze praktische training voor bedrijven een vervolg. Werkt jouw bedrijf met grondstoffen in de ketens en wil je deze ketens verduurzamen? Tijdens deze training leer je samen met vakgenoten welke stappen je kunt nemen om risico’s vroegtijdig te signaleren. De tweedaagse training vindt plaats op diverse locaties in het land.

Handreikingen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in China

Initiatief TruStone | 02-06-2023

Het Initiatief TruStone heeft twee handreikingen uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen met de toepassing van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in China.

Reactie op vertrek van FNV uit IMVO convenant voedingsmiddelen

Convenant Voedingsmiddelen | 26-05-2023

Wij hebben kennis genomen van het feit dat FNV uit het IMVO voedingsmiddelenconvenant stapt.

Biodiversiteit van belang voor verzekeraars

Convenant verzekeringssector | 17-05-2023

Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector publiceerde onlangs het KPI-raamwerk over de verduurzaming van sojaproductie bij grote voedselproducenten. Daarmee werd het jaarthema biodiversiteit van het convenant afgesloten. Sanne van Keulen van Natuur & Milieu ligt aan de hand van drie vragen het belang van biodiversiteit voor verzekeraars uit en wat het jaarthema heeft opgeleverd.

Convenant helpt bij voorbereiding op CSRD door verzekeraars

Convenant verzekeringssector | 17-05-2023

Rond de dertig deelnemers aan het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector deden mee aan een rondetafelgesprek over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), transparantie en de afspraken uit het verzekeringsconvenant. Zij wisselden kennis, dillema’s en voorbeelden uit. De deelnemers waren het erover eens dat het belangrijk is vroegtijdig te starten met de voorbereidingen voor de CSRD.

Veelgestelde vragen over Europese Critical Raw Materials Act

Hernieuwbare energie | 09-05-2023

Voor de productie van windmolens, batterijen en zonnepanelen zijn zeldzame metalen en mineralen nodig. Met de nieuwe Critical Raw Materials Act (CRM Act) wil de Europese Commissie de afhankelijkheid van andere landen voor deze grondstoffen verkleinen.

ActionAid treedt toe tot convenant

Initiatief TruStone | 13-04-2023

ActionAid, een internationale ngo die opkomt voor vrouwenrechten en strijdt voor een duurzame en gendergelijke wereld, heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Al enkele maanden werkt ActionAid samen met partijen in het convenant op het verduurzamen van de zwart graniet keten in Zimbabwe. Deze samenwerking heeft geleid tot deelname aan het convenant.