Nieuws

Due Diligence Roadshow krijgt vervolg!

Convenant voor de metaalsector | 12-06-2023

Na een succesvolle eerste editie van de Due Diligence Roadshow krijgt deze praktische training voor bedrijven een vervolg. Werkt jouw bedrijf met grondstoffen in de ketens en wil je deze ketens verduurzamen? Tijdens deze training leer je samen met vakgenoten welke stappen je kunt nemen om risico’s vroegtijdig te signaleren. De tweedaagse training vindt plaats op diverse locaties in het land.

Handreikingen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in China

Initiatief TruStone | 02-06-2023

Het Initiatief TruStone heeft twee handreikingen uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen met de toepassing van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in China.

Reactie op vertrek van FNV uit IMVO convenant voedingsmiddelen

Convenant Voedingsmiddelen | 26-05-2023

Wij hebben kennis genomen van het feit dat FNV uit het IMVO voedingsmiddelenconvenant stapt.

Biodiversiteit van belang voor verzekeraars

Convenant verzekeringssector | 17-05-2023

Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector publiceerde onlangs het KPI-raamwerk over de verduurzaming van sojaproductie bij grote voedselproducenten. Daarmee werd het jaarthema biodiversiteit van het convenant afgesloten. Sanne van Keulen van Natuur & Milieu ligt aan de hand van drie vragen het belang van biodiversiteit voor verzekeraars uit en wat het jaarthema heeft opgeleverd.

Convenant helpt bij voorbereiding op CSRD door verzekeraars

Convenant verzekeringssector | 17-05-2023

Rond de dertig deelnemers aan het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector deden mee aan een rondetafelgesprek over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), transparantie en de afspraken uit het verzekeringsconvenant. Zij wisselden kennis, dillema’s en voorbeelden uit. De deelnemers waren het erover eens dat het belangrijk is vroegtijdig te starten met de voorbereidingen voor de CSRD.

Veelgestelde vragen over Europese Critical Raw Materials Act

Hernieuwbare energie | 09-05-2023

Voor de productie van windmolens, batterijen en zonnepanelen zijn zeldzame metalen en mineralen nodig. Met de nieuwe Critical Raw Materials Act (CRM Act) wil de Europese Commissie de afhankelijkheid van andere landen voor deze grondstoffen verkleinen.

ActionAid treedt toe tot convenant

Initiatief TruStone | 13-04-2023

ActionAid, een internationale ngo die opkomt voor vrouwenrechten en strijdt voor een duurzame en gendergelijke wereld, heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Al enkele maanden werkt ActionAid samen met partijen in het convenant op het verduurzamen van de zwart graniet keten in Zimbabwe. Deze samenwerking heeft geleid tot deelname aan het convenant.

Convenant IMVB Pensioenfondsen rondt laatste jaar af

Convenant voor de Pensioenfondsen | 12-04-2023

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in het laatste convenantsjaar veel bereikt. Het merendeel van de deelnemende pensioenfondsen is aan de slag gegaan met de implementatie van het convenant en er is voortgang geboekt met de naleving van de afspraken. Deze stappen zijn belangrijk op weg naar verbeteringen in de ketens van de bedrijven waar pensioenfondsen in beleggen.

Bedrijven Initiatief TruStone zetten stappen naar duurzame keten

Initiatief TruStone | 05-04-2023

De Nederlandse en Vlaamse bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief TruStone, het IMVO-convenant voor de natuursteensector, zetten verdere stappen om de risico’s in hun toeleveringsketens kaart te brengen en aan te pakken. Vier op de vijf deelnemende natuursteenbedrijven voldoen aan de convenantsafspraken. In Initiatief TruStone werken natuursteenbedrijven, vakbonden, ngo’s en de Nederlandse en Vlaamse overheid samen aan verduurzaming van de natuursteensector.

EU-wetgeving tegen ontbossing: hoe bereid ik mijn organisatie voor?

Convenant Voedingsmiddelen | 31-03-2023

De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing wordt verboden in de Europese Unie. Wat betekenen deze nieuwe regels voor jouw bedrijf? In dit artikel geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Kijk het webinar van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen terug voor meer informatie.