Nieuws

Convenant Duurzame Kleding en Textiel past OESO-richtlijnen goed toe

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-07-2020

De standaarden rond maatschappelijk verantwoord ondernemen van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de implementatie daarvan, zijn grotendeels in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. Dit blijkt uit een uitgebreide analyse die de OESO heeft uitgevoerd.

Evaluatie IMVO-convenanten mede input voor SER-advies

15-07-2020

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatie uit laten voeren van de convenanten voor internationaal MVO. De SER neemt dit onderzoek mee in zijn advies aan Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het toekomstige beleid voor internationaal MVO.

Reactie Convenant Kleding en Textiel op rapport Schone Kleren Campagne en SOMO

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 06-07-2020

Onlangs publiceerden Schone Kleren Campagne (SKC) en SOMO een rapport waarin zij de verslaglegging bekritiseren van een aantal bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het rapport beoordeelt in hoeverre de rapportages van deze bedrijven overeenstemmen met de OESO-richtlijnen. Het Convenant ziet het rapport als een aansporing voor bedrijven te werken aan meer transparantie.

Meld u aan voor het webinar ‘opzetten en financieren van lokale projecten’

Convenant Voedingsmiddelen | 02-07-2020

Op donderdagochtend 9 juli organiseert het IMVO Convenant Voedingsmiddelen, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een webinar over het opzetten en financieren van lokale projecten voor duurzamere ketens in de voedingsmiddelenindustrie.

Bedrijven kledingconvenant zetten stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-06-2020

Het aantal deelnemende bedrijven dat volledig voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is fors gegroeid van 5 naar 36. Er zijn nu meer dan 5.800 locaties in beeld waar kleding en textiel wordt geproduceerd. Dit staat in de vandaag verschenen jaarrapportage 2019 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Terugblik themabijeenkomst ‘Access to medicine’

Convenant verzekeringssector | 23-06-2020

Partijen in het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector hebben onder meer afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten en kiezen elk jaar een thema. Het thema voor het jaar 2020 is ‘gezondheid’ en in het bijzonder ‘toegang tot betaalbare medicijnen’. Op 22 april 2020 had een themabijeenkomst plaats rond dit onderwerp.

Kennissessie instrumentarium terugkijken

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-06-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een kennissessie over het Instrumentarium van het IMVB-convenant. De sessie is opgenomen en kunt u hier terugkijken.

Oproep aan vermogensbeheerders tot due diligence

Convenant voor de Pensioenfondsen | 18-06-2020

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de wereldwijd grootste vermogensbeheerders een brief gestuurd waarin zij hen aanspoort om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nation’s Guiding Principles on Business and Human Rights te verankeren in hun dienstverlening.

IMVO-convenant Verzekeringssector deelt themakaders verantwoord ondernemen

Convenant verzekeringssector | 18-06-2020

De verzekeraars, overheid, NGO’s en vakbonden, verenigt in het IMVO-convenant Verzekeringssector, hebben vijf raamwerken ontwikkeld voor thema’s rond milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. In deze themakaders zijn relevante internationale wet- en regelgeving, tips en andere ondersteuning bijeen gebracht die een verzekeraar kan hanteren bij het beleggen in risicovolle sectoren.

H.J. de Rooy Lederwaren ondertekent Convenant Duurzame Kleding & Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-06-2020

H.J. de Rooy Lederwaren heeft het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.