Nieuws

Groeiend Initiatief TruStone legt duurzame lat hoger

Initiatief TruStone | 03-04-2024

Bijna 60 procent van de aangesloten bedrijven bij Initiatief TruStone, het Nederlands/Vlaamse IMVO-convenant voor de natuursteensector, ligt op schema om de convenantsafspraken volledig na te komen. Het blijft een uitdaging voor bedrijven om risico’s steeds dieper in de keten op te sporen en aan te pakken. Koplopers laten echter zien dat het mogelijk is om impact te maken. De convenantspartijen blijven de aanpak ondersteunen en onderzoeken hoe het convenant eind 2024 voortgezet kan worden.

Nieuwe inzichten in risico’s Braziliaanse natuursteensector

Initiatief TruStone | 19-03-2024

De maatschappelijke organisaties van het Initiatief TruStone hebben twee rapporten uitgebracht over de risico’s in de natuursteensector in Brazilië. Op basis van deze risicoanalyse zijn TruStone-bedrijven die materialen importeren uit dit land, een dialoog gestart met lokale stakeholders.

Vier nieuwe deelnemers IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Hernieuwbare energie | 07-03-2024

Powerfield Netherlands B.V., OW Netherlands Holding B.V., Twentsche Kabelfabriek en Havfram hebben het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal deelnemende partijen op 51.

Seaway7, Jan De Nul Group and ZonUnie nieuwe deelnemer IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare energie | 06-02-2024

Seaway7, Jan De Nul Group en ZonUnie hebben het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal deelnemende partijen op 47.

NTS Helmond nieuwe deelnemer Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 29-01-2024

NTS Helmond, een granietbewerker in de hightech-industrie, heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee nemen 35 bedrijven uit Nederland deel aan het IMVO-convenant voor de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector.

Met deze tool breng je risico’s in jouw ketens in kaart

Convenant voor de metaalsector | 23-01-2024

Partijen van het IMVO-convenant voor de Metaalsector hebben een nieuwe tool ontwikkeld: de Due Diligence Risk Matrix. De Matrix geeft een overzicht van de risico’s voor 39 grondstoffen in de metaalsector.

Eindevaluatie IMVO-convenant verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 18-01-2024

Het IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft in het laatste anderhalf jaar stappen vooruit gezet op verschillende punten. Tegelijkertijd is het ambitieniveau waarmee het convenant startte nog niet behaald en zijn de gemaakte afspraken nog niet allemaal nagekomen.

Eindevaluatie IMVO-convenant pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 18-01-2024

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in vier jaar tijd zichtbare resultaten behaald. Het is echter niet gelukt om alle afspraken te behalen en daarom is het zaak om de investering die de convenantspartijen hebben gedaan in kennis, instrumenten en samenwerkingsverbanden te blijven benutten.

IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector verwelkomt vier nieuwe bedrijven

Hernieuwbare energie | 09-01-2024

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met vier nieuwe bedrijven uit de zonne- en windsector. Met de ondertekening door Sif Netherlands B.V., Solarwatt BV, Equinor Renewables BV en KiesZon komt het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden op 44.

10 tips voor verantwoord natuursteen inkopen

Initiatief TruStone | 21-12-2023

Het instituut HIVA van de KU Leuven heeft een Snelgids gepubliceerd over verantwoord aankopen van natuursteen door publieke opdrachtgevers. De praktische gids leidt aanbestedende overheden via 10 tips door een verantwoord aankoopproces. Dit helpt opdrachtgevers om bij te dragen aan verbeteringen van sociale en milieu-omstandigheden bij de winning en verwerking van natuursteen.