Nieuws

Overheid heeft sleutelrol in verduurzaming natuursteenketen

Initiatief TruStone | 13-10-2020

Verantwoord natuursteen inkopen vraagt om een proces- en een cultuurverandering. Dit blijkt uit de tussentijdse rapportage over pilotprojecten die in opdracht van het Initiatief TruStone is opgesteld. Het rapport geeft een groot aantal aanbevelingen hoe aanbestedende diensten kunnen bijdragen aan verbeteringen van omstandigheden voor mens en milieu in toeleveringsketens.

Herstel en Verhaal in de praktijk: een kwestie van een lange adem

Convenant verzekeringssector | 08-10-2020

Een lange adem, vasthoudend zijn én samenwerken: dat is de basis voor het doen slagen van Herstel en Verhaal, ofwel ‘Access to Remedy’. Herstel en verhaal is een van de drie pijlers van de internationale richtlijnen van de VN, de United Nations Guiding Principles (UNGP’s) die centraal stond tijdens de derde casussessie van het IMVO-convenant Verzekeringssector.

Partijen binden samen strijd aan tegen kinderarbeid in India en Bangladesh

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 07-10-2020

Tussen april 2017 en maart 2020 werkte een coalitie van partijen en bedrijven samen om kinderarbeid in kledingketens in India en Bangladesh te voorkomen en uit te bannen. Met workshops en trainingen werden meer dan 3.500 arbeiders en bijna 2.000 kinderen bereikt.

Voorzitters College voor de Rechten van de Mens en SER in gesprek over bedrijven en mensenrechten

24-09-2020

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken van mensenrechten en bedrijfsleven in Nederland. Daarin is gekeken naar de impact van het bedrijfsleven op de rechten van de mens en wat het Nationaal Actieplan bedrijven en mensenrechten uit 2014 en andere nationale en internationale ontwikkelingen hebben gebracht.

Closing the Loop committeert zich aan beleid kinderarbeid

Convenant Verantwoord Goud | 22-09-2020

Closing the Loop en Stop Kinderarbeid / Hivos, beide partij van het Convenant Verantwoord Goud, hebben samengewerkt aan een helder en effectief beleid van Closing the Loop op het gebied van kinderarbeid.

Combinatie MVO-wetgeving en sectorale samenwerking voorwaarde voor duurzame ketenimpact

18-09-2020

Brede wetgeving op het gebied van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en samenwerking binnen sectoren versterken elkaar.

Recycling van e-waste: alternatief voor goudwinning maar niet zonder risico's

Convenant Verantwoord Goud | 15-09-2020

De recycling van goud uit gebruikte elektrische apparaten (e-waste) kan een gouden kans zijn om vooruitgang te boeken in de richting van een meer circulaire economie voor elektrische apparaten en een alternatief voor primaire goudwinning.

Wehkamp stapt uit Convenant Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 14-09-2020

Wehkamp heeft zich teruggetrokken uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Deelname TruStone helpt leveranciers bij aanbesteding Amsterdam

Initiatief TruStone | 09-09-2020

Amsterdam heeft een stadsbrede aanbesteding voor natuursteen in de markt gezet. Leveranciers kunnen meedingen naar een meerjarig raamcontract voor negen categorieën natuursteen.

Ewald Wermuth nieuwe voorzitter convenant Voedingsmiddelensector

Convenant Voedingsmiddelen | 08-09-2020

Ewald Wermuth is de nieuwe voorzitter van het internationaal MVO-convenant voor de voedingsmiddelensector. De stuurgroep van het convenant heeft zijn benoeming deze week bekrachtigd.