Nieuws

Aunexum Precious Metals Group tekent goudconvenant

Convenant Verantwoord Goud | 07-08-2018

Edelmetaalbedrijf Aunexum Precious Metals Group sluit zich aan bij het convenant Verantwoord Goud. Daarmee is dit het dertiende bedrijf dat meedoet. Samen met de ngo’s, vakbonden, overheid en steunbetuigers zijn er nu 22 deelnemers aan dit convenant.

Convenant logische stap voor Royal Asscher

Convenant Verantwoord Goud | 02-08-2018

Voor Royal Asscher Diamonds is het een logische stap om ook mee te doen aan het convenant Verantwoord Goud. “Het voelt als een natuurlijke partner en als iets vanzelfsprekends”.

Bedrijf Alsico NV is eerste geassocieerd lid met Duitse Textilbündnis

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-07-2018

Textielbedrijf Alsico NV is het eerste deelnemende bedrijf aan het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel dat via ‘geassocieerd lidmaatschap’ ook de Duitse Textilbündnis heeft ondertekend.

Vanaf komend jaar zijn bedrijven zelf transparant over risico’s en acties

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 23-07-2018

Vanaf komend jaar maken bedrijven die deelnemen aan het convenant op individueel niveau openbaar wat de grootste risico’s zijn in fabrieken waar zij produceren en hun beleid hoe hier mee om te gaan.

Convenant stuurt brief aan overheid Bangladesh over minimumloon

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-07-2018

Partijen in het convenant hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de premier van Bangladesh om een verhoging van het minimumloon voor kledingarbeiders aan te moedigen. De brief is ook gestuurd door de Fair Wear Foundation (FWF), die tevens steunbetuiger is van het convenant.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI): Kennissesies en start pilot

Initiatief TruStone | 16-07-2018

In de afgelopen maanden hebben drie kennissessies over maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen plaatsgevonden.

Beleggers steunen investeringen in duurzame kledingsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 12-07-2018

Een groot aantal investeerders, samen goed voor meer dan 3,7 biljoen euro aan belegd vermogen, ondertekenen een statement waarmee zij het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel, de Duitse Textilbündniss en de Sustainable Apparel Coalition steunen.

Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen

Convenant verzekeringssector | 05-07-2018

Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector ondertekend.

SER: Bouw voort op lessen IMVO-convenanten

05-07-2018

Om tot een succesvol convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te komen, is het van belang dat deelnemende partijen zelf voldoende ‘eigenaarschap’ hebben. Dit is één van de lessen uit de eerste voortgangsrapportage die de SER-commissie IMVO op donderdag 5 juli heeft uitgebracht.

Textielsector geeft meer inzicht in productieketen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-07-2018

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt een flink hoger aantal productielocaties bekend. Op de nieuwe productielocatielijst is te zien in welke 4268 productielocaties de aangesloten bedrijven het afgelopen jaar produceerden. Het convenant maakt de nieuwe productielocaties bekend tegelijk met het tweejarig bestaan.