Nieuws

Workshop UNGP Reporting Framework

Convenant verzekeringssector | 03-10-2019

Op 19 september organiseerde eén van de werkgroepen van het Verzekeringsconvenant een workshop over de UN Guiding Principles Reporting Framework.

Essenza Home, Rademakers en Kings of Indigo verwelkomd bij Duits “Textile Partnership” via geassocieerd lidmaatschap

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 01-10-2019

De bedrijven zijn al deelnemers van het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Begin 2018 is een samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse initiatief van start gegaan.

Je m’appelle heeft Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 26-09-2019

Je m’appelle heeft op 21 augustus 2019 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor een duurzamere productieketen.

Interesse vanuit Duitsland voor verzekeringsconvenant

Convenant verzekeringssector | 26-09-2019

Hoe werkt het Nederlandse Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in de verzekeringssector? Welke uitdagingen levert dat de financiële sector op? Wat werkt wel en wat niet?” Zomaar wat vragen van Michaele Spaeth van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Verbond van Verzekeraars.

Deelnemers voedingsmiddelenconvenant zetten goede eerste stappen

Convenant Voedingsmiddelen | 19-09-2019

Supermarkten, levensmiddelenproducenten en andere bedrijven die handelen in voedingsmiddelen zetten goede eerste stappen in de richting van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Convenant Verantwoord Goud: voortgang en verbetering werkwijze

Convenant Verantwoord Goud | 16-09-2019

Het tweede jaar van het convenant Verantwoord Goud werd gekenmerkt door kleine stappen vooruit en een betere samenwerking. Hiermee ligt er een basis om volgend jaar meer concrete resultaten te boeken. Alle partijen geven aan zich hier vol voor in te zetten.

Bankenconvenant publiceert tweede jaarrapportage

Convenant bancaire sector | 16-09-2019

Het Nederlandse IMVO Convenant Bancaire Sector publiceert haar tweede jaarrapportage. Het rapport bevat een algemeen deel met een beschrijving van de ontwikkeling van het convenant, een rapport van de onafhankelijke Monitoring Commissie en een reactie daarop van de Stuurgroep en van sommige individuele partijen.

Convenant Voedingsmiddelen publiceert monitoringsinstrument

Convenant Voedingsmiddelen | 03-09-2019

Het IMVO-convenant Voedingsmiddelen heeft een monitoringsinstrument voor bedrijven uitgewerkt.

Convenantsbedrijven Schijvens en Zeeman starten samenwerking voor leefbaar loon

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 03-09-2019

Schijvens Corporate Fashion en Zeeman Textielsupers starten een ketensamenwerking voor het betalen van leefbaar loon in een Pakistaanse textielfabriek. Beide bedrijven nemen deel aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, het convenant heeft bemiddeld in de samenwerking tussen beide bedrijven.

Forever Workwear heeft Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 23-08-2019

Forever Workwear heeft op 25 juni 2019 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Het Nederlandse bedrijf heeft een label Indushirt waarmee het bedrijfskleding van biologisch katoen maakt. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor een duurzamere productieketen.