Nieuws

Beleggers steunen investeringen in duurzame kledingsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 12-07-2018

Een groot aantal investeerders, samen goed voor meer dan 3,7 biljoen euro aan belegd vermogen, ondertekenen een statement waarmee zij het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel, de Duitse Textilbündniss en de Sustainable Apparel Coalition steunen.

Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen

Convenant verzekeringssector | 05-07-2018

Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector ondertekend.

SER: Bouw voort op lessen IMVO-convenanten

05-07-2018

Om tot een succesvol convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te komen, is het van belang dat deelnemende partijen zelf voldoende ‘eigenaarschap’ hebben. Dit is één van de lessen uit de eerste voortgangsrapportage die de SER-commissie IMVO op donderdag 5 juli heeft uitgebracht.

Textielsector geeft meer inzicht in productieketen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-07-2018

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt een flink hoger aantal productielocaties bekend. Op de nieuwe productielocatielijst is te zien in welke 4268 productielocaties de aangesloten bedrijven het afgelopen jaar produceerden. Het convenant maakt de nieuwe productielocaties bekend tegelijk met het tweejarig bestaan.

Voedingsmiddelensector verduurzaamt productieketen

Convenant Voedingsmiddelen | 29-06-2018

De Nederlandse voedingsmiddelensector gaat zich gezamenlijk inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen. Vandaag wordt het Convenant Voedingsmiddelen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen.

Sandwich tekent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 28-06-2018

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er een nieuwe ondertekenaar bij: Sandwich. Sandwich is een internationaal kledingmerk met meer dan 2200 winkels wereldwijd.

Meer aandacht voor dierenwelzijn in kleding- en textielsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 25-06-2018

Er is steeds meer aandacht onder bedrijven, overheden, consumenten en maatschappelijke organisaties voor het welzijn van dieren in de kleding- en textielsector. Toch wegen de economische belangen vaak nog zwaarder dan de belangen van het dier. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Duits en Nederlands kledingconvenant presenteren aanpak in Brussel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-06-2018

Kunnen problemen in de kledingindustrie op Europees niveau worden aangepakt? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de bijeenkomst ‘Promoting responsible business conduct and due diligence in the EU textile and garment sector’ op 4 juni 2018 in Brussel.

Partijen denken mee in aanloop naar IMVO-convenant pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 12-06-2018

In aanloop naar de totstandkoming van een IMVO-convenant voor de pensioensector, organiseerde de SER een stakeholderbijeenkomst om mee te praten over het convenant. Aan tafel zaten partijen die niet meedoen met het convenant, maar wel op een andere manier betrokken zijn, zoals maatschappelijke organisaties, het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) en kennisinstituten.

Zeeman transparant over problemen bij kledingfabrieken

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-06-2018

In een aantal productielocaties van Zeeman zijn problemen geconstateerd. Dit maakte het concern zelf bekend. Het is voor het eerst dat Zeeman met deze informatie naar buiten komt.