Nieuws

Workshop voor bedrijven over kledingindustrie in Myanmar

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-02-2018

Drie brancheorganisaties, SOMO en het secretariaat van het Convenant Kleding en Textiel bieden bedrijven een workshop aan over de kledingindustrie in Myanmar. Het doel: inzicht bieden in wat er komt kijken bij verantwoord produceren in risicolanden. Myanmar is daarbij een voorbeeld.

Internationale interesse bij drukbezochte OESO-bijeenkomst

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-02-2018

Hoe werken het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien? De twee initiatieven organiseerden een bijeenkomst tijdens de OESO-conferentie over de kledingindustrie op 30 januari. Ze kondigden daar hun verdere samenwerking aan.

Workshop due diligence legt basis voor het echte werk

Convenant Verantwoord Goud | 06-02-2018

De eerste stappen voor due diligence door de deelnemers aan het goudconvenant zijn gezet. De uitleg, voorbeelden en uitgewisselde ervaringen tijdens een workshop over dit onderwerp geven een basis voor alle individuele deelnemers om aan de slag te gaan. Er deden elf partijen mee aan de workshop. Het convenant heeft twintig deelnemers.

Nieuwe ondertekenaar textielconvenant: Fristads

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 05-02-2018

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er een nieuwe ondertekenaar bij: Fristads Kansas Benelux BV. Daarmee zal ook dit bedrijf zich gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-01-2018

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben aangekondigd dat ze nauwer gaan samenwerken.

Pensioenfondsensector start besprekingen voor IMVO convenant

Convenant voor de Pensioenfondsen | 25-01-2018

De Nederlandse pensioenfondsensector, de overheid en maatschappelijke organisaties zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant. In maart 2017 heeft de Pensioenfederatie de Intentieverklaring IMVO afspraken pensioenfondsen gepubliceerd, waarin ze aangeeft toe te willen werken naar een IMVO-convenant.

Voortgangsrapportage IMVO-convenanten van start

15-01-2018

De SER werkt aan een voortgangsrapportage over de convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Doel van de voortgangsrapportage is gezamenlijke lessen te trekken om processen in de toekomst te verbeteren.

G-Star maakt spijkerbroek met minimale milieu-impact

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 09-01-2018

De spijkerbroek is gemaakt van biologisch katoen. Het bedrijf ontwikkelde een verfmethode zonder zout en zonder waterverspilling. De denimstof bevat daardoor 70 procent minder chemicaliën. Onderdelen die niet makkelijk te recyclen zijn, zijn weggelaten. De denimstof kreeg de eerste ‘Gold Level Cradle to Cradle’-denimcertificering ooit.

Pilots duurzaam inkopen natuursteen van start

Initiatief TruStone | 22-12-2017

Hoe kunnen we vanuit Nederland op een meer verantwoorde manier natuursteen inkopen? Op 7 december ging hierover een pilotproject van start met een kennissessie. Aan de pilots doet een aantal gemeenten en inkooporganisaties mee. Tijdens de eerste sessie is de onderzoeksvraag verder verkend en zijn de contouren geschetst voor verdere samenwerking op dit onderwerp.

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 18-12-2017

Op basis van de openbaar gemaakte productielocatielijst hebben diverse organisaties problemen op de werkvloer in productielanden aangekaart. Maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven werken nu samen om misstanden van bijvoorbeeld leefbaar loon en vakbondsvrijheid aan te pakken. Samenwerking was op deze manier eerder niet mogelijk. Het is één van de resultaten die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel presenteert in haar jaarrapportage.