Nieuws

Aanpak van kinderarbeid in goudmijnen

Convenant Verantwoord Goud | 19-06-2017

Een coalitie van Ngo's, Philips en Fairphone hebben een project in voorbereiding om kinderarbeid in Oegandese goudmijnen aan te pakken. Op deze manier willen ze zorgen dat meer van het goud dat industrieel gebruikt wordt verantwoord is gewonnen.

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Convenant Verantwoord Goud | 19-06-2017

Internationaal MVO convenant “Verantwoord goud” ondertekend: weten, laten zien en verbeteren.

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Vandaag ondertekenen producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet project in Oeganda tegen kinderarbeid wordt ontwikkeld.

Nieuwe website voor convenanten Internationaal MVO

12-06-2017

De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www.imvoconvenanten.nl.

Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

Initiatief TruStone | 09-05-2017

De Nederlandse natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele (coalities van) NGO’s zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd.

Brief aan informateur over Internationaal MVO

04-04-2017

De SER speelt een belangrijke faciliterende rol bij de ontwikkeling én de uitvoering van convenanten op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Tweede Kamer bijgepraat over IMVO convenanten

23-02-2017

Op maandag 13 februari vond op verzoek van de Tweede Kamer commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Economische Zaken een rondetafelgesprek plaats over de voortgang van de Imvo-convenanten. In drie rondes werden de Kamerleden De Roon (PVV, voorzitter) Geselschap (VVD), Van Laar (PvdA) en Voordewind (Christen Unie) hierover geïnformeerd en stelden zij aanvullende vragen.

Verzekeringssector werkt aan convenant Internationaal MVO

Convenant verzekeringssector | 10-01-2017

De Nederlandse verzekeringssector, de overheid en maatschappelijke organisaties (vakbond en NGO’s) zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

75 handtekeningen onder convenant Duurzame Kleding & Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-07-2016

Vanochtend tekenden 55 bedrijven, hun brancheorganisaties VGT, Modint en INretail, Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting VIER VOETERS, de vakbonden FNV en CNV en de Rijksoverheid het convenant Duurzame Kleding & Textiel. Het is het eerste van een aantal IMVO convenanten dat internationale ketens helpt verduurzamen. De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een derde van de omzet (€ 3,5 miljard) op de Nederlandse markt. Met het convenant bundelt een brede coalitie hun krachten. De doelstelling is dat in 2018 minstens de helft en in 2020 80%, van de Nederlandse kleding- en textielsector zal meedoen. Nederland is het eerste land dat op deze manier aan de slag gaat om de kleding- en textielsector te verduurzamen.