Nieuws

Jaarbijeenkomst inspireert partijen om laatste halfjaar aan te pakken

Convenant verzekeringssector | 13-02-2023

Tijdens de jaarbijeenkomst van het IMVO-Convenant voor de verzekeringssector deelden verzekeraars hun dillema’s en successen om de zes due diligence-stappen te implementeren. De partijen gingen ook in op de resultaten van het monitoringsrapport, de toekomst en hoe samenwerking met maatschappelijke partijen van toegevoegde waarde is om risico’s in de portefeuille aan te pakken.

Groothandel MCB ondertekent IMVO-convenant voor de Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 09-02-2023

Metaalgroothandel MCB heeft het IMVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf de acties die het al onderneemt om de impact op het milieu te verminderen verder professionaliseren. MCB is de eerste metaalgroothandel die zich aansluit bij het convenant, nadat metaalverwerkers en -recyclers dat al eerder deden. Hiermee wordt een volgende stap gezet in het realiseren van een verantwoorde metaalketen.

Collectief project metaalconvenant pakt OSH-risico’s aan in Bolivia en Peru

Convenant voor de metaalsector | 08-02-2023

Het IMVO-convenant voor de metaalsector start een collectief project om schendingen van arbeidsrechten en risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid aan te pakken in de mijnbouw in Bolivia en Peru. Projectleider CNV Internationaal werkt hierin samen met Tata Steel Nederland en Wuppermann Staal Nederland. Het project heeft een looptijd van twee jaar.

Rotterdam sluit zich aan bij Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 25-01-2023

De gemeente Rotterdam heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee geeft de gemeente aan actief te willen werken aan een verdere verduurzaming van de natuursteenketen.

SER leidt side event OESO Forum Due Diligence

23-01-2023

De SER organiseert op 13 februari een side event van het OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector. HEMA, Solidaridad en Mondiaal FNV, deelnemers aan het voormalige Convenant Duurzame Kleding en Textiel, delen hun inzichten over hoe sectorovereenkomsten bedrijven kunnen ondersteunen bij het opzetten van een effectief due diligence-systeem.

Geleerde lessen over engagementsamenwerking op de eiwittransitie gepubliceerd

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-01-2023

Binnen het zogenoemde diepe spoor van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen is gekozen voor een casus gericht op milieurisico’s, te weten het verlies aan biodiversiteit. De urgentie van het verlies aan biodiversiteit wordt gevoeld en de overlap tussen financiële en maatschappelijke risico’s is aanzienlijk. De Werkgroep Biodiversiteit is in een collectief engagement nagegaan hoe een grote retailer kan inzetten op de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De geleerde lessen van het engagementtraject zijn beschikbaar.

Breda neemt deel aan Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 18-01-2023

De gemeente Breda neemt voortaan deel aan Initiatief TruStone, het convenant dat de natuursteensector wil verduurzamen. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar ambities rond maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen.

Partijen Metaalconvenant brengen bezoek aan Tata Steel

Convenant voor de metaalsector | 02-01-2023

Tegen welke uitdagingen lopen metaalbedrijven in de praktijk aan bij de toepassing van due diligence? Hoe kan samenwerking de proactiviteit van bedrijven en de impact in de keten vergroten? En op welke acties wordt ingezet in jaar vier van het convenant? Deze vragen en meer stonden centraal tijdens de algemene ledenvergadering van het Metaalconvenant. De dag werd afgesloten met een rondleiding over het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

Vierde monitoringsrapport verschenen

Convenant verzekeringssector | 22-12-2022

De Stuurgroep van het IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het vierde rapport van de Monitoringscommissie.

Gemeente Duffel (B) sluit zich aan bij Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 22-12-2022

De Vlaamse gemeente Duffel heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee geeft de gemeente aan concreet te willen werken aan de verdere verduurzaming van de natuursteensector.