Nieuws

Hernieuwbare energiesector slaat handen ineen voor duurzame productieketen

Hernieuwbare energie | 06-03-2023

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. De partijen hebben afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector, dat vandaag werd ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen.

Due Diligence Roadshow Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 28-02-2023

Werk jij in de metaalsector en wil je aan de slag met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? Het IMVO-convenant voor de Metaalsector organiseert een praktische tweedaagse due diligence training op 29 maart en 5 april. Samen met vakgenoten leer je welke stappen je kunt nemen om risico’s vroegtijdig te signaleren en jouw keten te verduurzamen.

Geleerde lessen casus platformeconomie gepubliceerd

Convenant voor de Pensioenfondsen | 27-02-2023

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn engagementcasus afgesloten met een groot platformbedrijf op het thema vakbondsvrijheid. In deze casus is onder meer geëxperimenteerd met het combineren van engagement met stemmen en aandeelhoudersresoluties. De resultaten, inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen zijn nu beschikbaar.

Geleerde lessen Big Tech casus gepubliceerd

Convenant voor de Pensioenfondsen | 20-02-2023

Binnen het diepe spoor van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de werkgroep Tech een engagement gevoerd met een big tech-bedrijf. Hiervan zijn nu de geleerde lessen en aanbevelingen beschikbaar. Binnen de tech-sector bestaan met name risico’s op mensenrechtenschendingen, doordat tech-bedrijven over persoonlijke informatie van miljarden mensen beschikken.

Voedseltransitie speelt sleutelrol in verduurzaming

Convenant verzekeringssector | 16-02-2023

Onlangs organiseerde het Verzekeringsconvenant een kennissessie over het Nederlands en Europees voedselbeleid. Experts vanuit de verzekerings- en pensioenwereld en de overheid ontmoetten elkaar om te praten over de voedseltransitie en de relatie met de financiële sector.

Pensioenfondsen op weg naar behalen convenantsafspraken

Convenant voor de Pensioenfondsen | 14-02-2023

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de derde meting gepubliceerd (peildatum 30 juni 2022). De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit het rapport.

Jaarbijeenkomst inspireert partijen om laatste halfjaar aan te pakken

Convenant verzekeringssector | 13-02-2023

Tijdens de jaarbijeenkomst van het IMVO-Convenant voor de verzekeringssector deelden verzekeraars hun dillema’s en successen om de zes due diligence-stappen te implementeren. De partijen gingen ook in op de resultaten van het monitoringsrapport, de toekomst en hoe samenwerking met maatschappelijke partijen van toegevoegde waarde is om risico’s in de portefeuille aan te pakken.

Groothandel MCB ondertekent IMVO-convenant voor de Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 09-02-2023

Metaalgroothandel MCB heeft het IMVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf de acties die het al onderneemt om de impact op het milieu te verminderen verder professionaliseren. MCB is de eerste metaalgroothandel die zich aansluit bij het convenant, nadat metaalverwerkers en -recyclers dat al eerder deden. Hiermee wordt een volgende stap gezet in het realiseren van een verantwoorde metaalketen.

Collectief project metaalconvenant pakt OSH-risico’s aan in Bolivia en Peru

Convenant voor de metaalsector | 08-02-2023

Het IMVO-convenant voor de metaalsector start een collectief project om schendingen van arbeidsrechten en risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid aan te pakken in de mijnbouw in Bolivia en Peru. Projectleider CNV Internationaal werkt hierin samen met Tata Steel Nederland en Wuppermann Staal Nederland. Het project heeft een looptijd van twee jaar.

Rotterdam sluit zich aan bij Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 25-01-2023

De gemeente Rotterdam heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee geeft de gemeente aan actief te willen werken aan een verdere verduurzaming van de natuursteenketen.