Nieuws

Leerzaam en interactief webinar over stappen 4 en 5 due diligence-proces

Convenant voor de Pensioenfondsen | 30-06-2021

De stappen Monitoring en Rapportage van het due diligence-proces stonden centraal tijdens een webinar dat het Convenant IMVB Pensioenfondsen onlangs organiseerde. Opname, verslag en presentatie zijn nu beschikbaar.

Nieuw gemeenschappelijk raamwerk leidt de weg naar verantwoorde inkooppraktijken in de kleding- en textielsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-06-2021

Een groep multi-stakeholderinitiatieven, waaronder het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, heeft een gemeenschappelijk raamwerk opgesteld voor verantwoord inkopen. Dit is essentieel om te komen tot verbeteringen in arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens in de kleding- en textielsector.

Monitoring uitgebreid met hoor en wederhoor

Convenant verzekeringssector | 29-06-2021

De jaarlijkse monitoring is gestart en verzekeraars en convenantspartijen hebben de antwoorden op de vragen uit de eerste ronde inmiddels opgestuurd. Er is dit jaar een nieuwe fase toegevoegd aan de monitoring: hoor en wederhoor.

Geactualiseerd Instrumentarium biedt pensioenfondsen houvast

Convenant voor de Pensioenfondsen | 28-06-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht. Dit document geeft pensioenfondsen handreikingen om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te implementeren en erover te rapporteren.

Convenant Pensioenfondsen zet stappen voorwaarts

Convenant voor de Pensioenfondsen | 24-06-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft ondanks de coronapandemie vooruitgang geboekt. Uit de jaarrapportage 2020 blijkt dat kennis delen en samenwerking tussen de verschillende geledingen hun vruchten afwerpen. Dit geldt zowel voor de doelen van het Convenant in de breedte als voor resultaten op specifieke casussen.

Werkgroep zet met convenantspartijen eerste stappen in ‘Toegang tot Medicijnen’

Convenant verzekeringssector | 23-06-2021

Het jaarthema 2020 ‘Toegang tot Medicijnen’ is afgerond en de werkgroep kijkt positief terug op het traject. Partijen binnen het convenant hebben veel met en van elkaar geleerd en samengewerkt. Met enkele farmaceuten is een intensieve dialoog gevoerd en op sommige vlakken lijken de farmaceuten in beweging te komen. Het is echter ook duidelijk dat er nog veel moet gebeuren op het thema en dat engagement een proces is van lange adem.

Positieve voorbeelden van verzekeraars en beleggers rond transparantie over ESG

Convenant verzekeringssector | 22-06-2021

Transparantie en rapportage zijn belangrijke onderdelen van het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector. De Werkgroep Transparantie van het convenant heeft een lijst met inspirerende voorbeelden opgesteld.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel, het Duitse Partnership for Sustainable Textiles en Fair Wear Foundation werken samen aan toegang tot herstel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 22-06-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, de German Partnership for Sustainable Textiles (PST) en de Fair Wear Foundation gaan samenwerken aan ‘toegang tot herstel’ in een aantal kledingfabrieken in India en Vietnam. Dit betekent dat verschillende aangesloten merken het voor textielarbeiders makkelijker maken om misstanden te melden.

Kledingconvenant boekt resultaten in maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens coronapandemie

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 21-06-2021

Uit de jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel blijkt dat er zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet, ondanks de coronapandemie. Zo steeg het percentage deelnemende bedrijven dat voldoet aan de convenantsverplichtingen van 63 naar 80 procent.

Convenantspartijen op de bres voor kinderrechten in Turkije

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 17-06-2021

Vanuit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is UNICEF een collectief project gestart met kledingbedrijven America Today, Company Fits en Zeeman om de rechten van kinderen te beschermen in hun Turkse toeleveringsketens.