Nieuws

Belangrijke resultaten geboekt in vijf jaar samenwerking voedingsmiddelenconvenant

Convenant Voedingsmiddelen | 14-11-2023

Het Convenant voor de Voedingsmiddelensector heeft het bewustzijn over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de sector vergroot. Dit blijkt uit de eindevaluatie van het convenant dat op 30 juni 2023 afliep.

Partijen Convenant voor de Metaalsector versterken vertrouwen in productief vierde jaar

Convenant voor de metaalsector | 06-11-2023

De partijen van het IMVO-convenant voor de Metaalsector kijken terug op een productief jaar. Het vertrouwen tussen de partijen werd versterkt. Dit resulteerde in actieve nieuwe samenwerkingen op thema’s zoals gezondheid en veiligheid in mijnen en de risico’s op kinderarbeid bij recycling van metalen. Daarnaast nam dankzij trainingen de kennis over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) bij bedrijven toe. Dit alles staat te lezen in de vierde jaarrapportage (2022-2023).

Parkwind en TotalEnergies Renewables Nederland nieuwe deelnemers IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Hernieuwbare energie | 01-11-2023

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met de bedrijven Parkwind en TotalEnergies Renewables Nederland. Het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden komt hiermee op 39.

Risicoanalyse Turkije brengt nieuwe inzichten voor dialoog tussen importeur en leverancier

Initiatief TruStone | 23-10-2023

De maatschappelijke organisaties van het Initiatief TruStone hebben een rapport uitgebracht over de risico’s in de fabrieken en groeves waar natuursteen wordt verwerkt en gedolven in Turkije.

IMVO-convenant Hernieuwbare Energiesector breidt uit

Hernieuwbare energie | 06-10-2023

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met Stichting Pensioenfonds ABP als steunbetuiger en de bedrijven SSE Renewables (The Netherlands) Holdings B.V. en Van Oord Offshore Wind als convenantspartijen. Het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden komt hiermee op 37.

Vlaamse overheden sluiten zich aan

Initiatief TruStone | 13-07-2023

De afgelopen periode zijn de Vlaamse gemeenten Ieper en Lint toegetreden tot het Initiatief TruStone. Ook de provincie West-Vlaanderen sloot zich aan.

IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector rondt laatste jaar af

Convenant Voedingsmiddelen | 06-07-2023

De partijen van het IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector hebben het vijfde en laatste jaar afgerond. In het laatste jaar kwamen collectieve projecten tot stand in de ketens van kurkuma en Arabische gom en werden mogelijke risico’s in diverse ketens in kaart gebracht. Door het geven van trainingen werd opnieuw een groot aantal bedrijven voorbereid op het uitvoeren van due diligence in lijn met toekomstige wetgeving.

Met deze tools breng je risico’s in jouw keten in kaart

Convenant Voedingsmiddelen | 03-07-2023


De partijen van het IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector bieden bedrijven extra hulp om risico’s in de keten in kaart te brengen. Een nieuwe tool: de Due Diligence Risicomatrix, geeft een overzicht van de risico’s voor de 28 belangrijkste productgroepen. Voor bedrijven die rijst importeren uit Cambodia is er nu een uitgebreide risicoanalyse beschikbaar. Tot slot kunnen bedrijven tijdens een online netwerkevenement laagdrempelig in contact komen met lokale risicobeoordelingsexperts.

Implementatie afspraken verzekeringsconvenant centraal

Convenant verzekeringssector | 03-07-2023

Het optimaal inzetten van de bestaande instrumenten in het IMVO-convenant voor de verzekeringssector stond in 2022 centraal blijkt uit de jaarrapportage die vandaag is gepubliceerd. Het convenant heeft als doel om verzekeraars te helpen bij het praktisch toepassen van de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), bijvoorbeeld om betrokkenheid bij kinderarbeid of natuurschade te voorkomen of te herstellen.

Mensenrechtenverdedigers onder druk

Convenant verzekeringssector | 22-06-2023

Het wordt steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Verzekeraars kunnen hier verantwoordelijkheid nemen door er aandacht aan besteden in hun risico-analyses en gezamenlijk op te trekken in hun vragen aan vermogensbeheerders.